Breaking News

Anul Nou aduce ajustări importante la Codul Fiscal

Dec 31, 2012

Persoanele juridice, societăţi comerciale, pot opta, începand cu 1 ianuarie 2013, pentru declararea şi plata impozitului pe profit anuale, cu plăti anticipate efectuate trimestrial, sistem aplicabil până acum numai persoanelor fizice.
Astfel, societăţile care opteaza pentru acest sistem până la data de 31 ianuarie, vor putea plăti impozitul în patru tranşe, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care se face plata.
Aplicarea sistemului va fi obligatorie pentru cel puţin doi ani fiscali consecutivi de la formularea opţiunii pentru acesta. Plătile anticipate vor fi stabilite în baza impozitului achitat în anul precedent, actualizat cu indicele preţurilor de consum.
In cazul contribuabililor care au înregistrat pierdere fiscală, acestea se determină raportat la profitul contabil al trimestrului pentru care se efectuează plata anticipată.
Începand cu anul viitor, intra în vigoare şi noul sistem de plată a TVA, respectiv la încasarea facturii, şi nu la emiterea ei. Măsura a fost introdusă prin OG nr. 15 din 23 august 2012 pentru modificarea Codului Fiscal.
În cadrul noului sistem, contribuabilii cu o cifră de afaceri sub 2.250.000 lei, precum ţi companiile nou înfiinţate, vor putea emite facturi cu TVA pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii taxabile cu menţiunea “TVA la încasare”.
În cazul în care contravaloarea integrală sau parţială a livrării de bunuri ori a prestării de servicii nu este încasată în termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neîncasate intervine în cea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiterii facturii.
De asemenea, dreptul de deducere este amânat până la plata facturilor primite atat de către contribuabilii eligibili, cât şi de către beneficiarii acestora.
O altă modificare permite persoanelor juridice succesoare ale operaţiunilor de reorganizare să recupereze pierderile fiscale. Aceasta este prevazuta prin OG nr. 15/2012 şi este valabilă atat pentru operaţiunile derulate între persoane juridice române, cât şi pentru cele în care sunt implicate persoane juridice române şi din alte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv operaţiuni cu societăţi europene şi societăţi cooperative europene.
Taxa de primă înmatriculare va fi înlocuită cu o taxa de mediu, calculată în funcţie de nivelul de poluare, dar care să nu fie mai mare decât preţul autoturismului. .

Din 2013, ar putea fi introdusă măsura privind creşterea deductibilităţii în ceea ce priveşte cheltuielile de cercetare şi dezvoltare, de la 20% la 50%, prevazută pentru această toamnă, dar amânată de către Guvern.

In plus este luată în calcul introducerea unui plafon pentru plăţile în numerar între persoanele fizice şi ar putea fi reduse plafoanele zilnice pentru firme.

Administrație

Despre autor

Informatie in curs de actualizare