Breaking News

Breaking News

Biroul de reprezentare de la Bruxelles, desfiinţat

Dec 31, 2012

Drept urmare, Curtea de Conturi a dispus, în sarcina preşedintelui CJD, luarea unei serii de măsuri. Acestea presupun: stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului creat prin plata chiriei şi a cheltuielilor cu întreţinerea apartamentului închiriat la Bruxelles, prin acoperirea pagubei produse, precum şi a beneficiilor nerealizate (dobânzi, penalităţi), înregistrarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor specifice. De asemenea, în actul de control se menţionează ca, pe lângă această măsură, să se dispună şi orice alte măsuri considerate necesare pentru remedierea deficienţelor constatate în urma acţiunii de verificare. De subliniat faptul că măsurile dispuse de către Curtea de Conturi sunt rezultatul constatărilor făcute de organele de control şi pe care le vom detalia în cele ce urmează. Aşadar, judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, a contractat din anul 2006 închirierea unui apartament la Bruxelles, pentru funcţionarea unui birou de reprezentare a judeţului, contract reînnoit anual, în cadrul căruia salariaţi ai Consiliului Judeţean, nominalizaţi prin Dispoziţie a preşedintelui, participau la stagii de practică în cadrul acestui birou de reprezentare. În anii 2010, 2011 şi 2012, contractul de închiriere a fost reînnoit, cu toate că preşedintele CJD nu a mai nominalizat vreun salariat să participe la stagii de practică la biroul de reprezentare din Bruxelles, ultima participare fiind, conform Dispoziţiei nr.41/24.02.2009, în perioada 8 martie 2009 – 10 aprilie 2009. Din 11 aprilie 2009 şi până în luna august 2012, CJD, deşi nu a avut un reprezentant în cadrul biroului deschis la Bruxelles, a plătit toate costurile privind închirierea apartamentului, cât şi contravaloarea anumitor cheltuieli de întreţinere.
S-a constituit o comisie pentru punerea în aplicare a măsurilor stabilite prin actul de control. Comisia desemnată a verificat toate operaţiunile privind plata din bugetul local a cheltuielilor efectuate pentru acest birou de reprezentare, după data de 10 aprilie 2009, dată după care nu au mai existat deplasări ale personalului Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi nici documente justificative care să ateste utilizarea acestuia în scopul pentru care a fost închiriat, respectiv programe sau stagii de pregătire, parteneriate şi cooperări privind dezvoltarea judeţului Dâmboviţa din punct de vedere economic, social, cultural, tehnic, științific şi administrativ. Din această verificare a rezultat necesitatea recuperării prejudiciilor create bugetului judeţului Dâmboviţa în sumă totală de 158.888,43 lei, structurate astfel: 147.429,15 lei – reprezentând contravaloarea chiriei şi cheltuielilor cu întreţinerea; penalităţi 11.459,28 lei – sume calculate până la data de 22.10.2012, de la Florin Popescu, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa în mandatul iunie 2008 – iunie 2012. În acest scop s-a formulat la Judecătoria Târgovişte cererea de chemare în judecată a lui Florin Popescu, înregistrată sub nr. 11285/06.12.2012, în vederea recuperării prejudiciului creat instituţiei, prin efectuarea de cheltuieli nejustificate în calitate de ordonator de credite, în perioada în care a exercitat mandatul de preşedinte al CJD, angajând şi utilizând credite bugetare în perioada 2009-2012 fără a se asigura un cadru organizatoric şi procedural adecvat care să fie în măsură să furnizeze asigurări că decizia luată respectă principiile unei bune gestiuni financiare şi al unui management financiar sănătos, în spiritul utilizării cât mai eficiente a fondurilor publice.
În spiritul Deciziei Curţii de Conturi, conducerea Consiliului Judeţean Dâmboviţa a procedat la recuperarea prejudiciului creat în valoare de 158.888,43 lei, formulând acţiune în instanţă; a înregistrat în contabilitatea Consiliului Judeţean calitatea de debitor a lui Florin Popescu pentru suma de 158.888,43 lei; a reziliat, începând cu data de 11.08.2012, Contractul de închiriere nr. 1/04.01.2012 cu societatea EUREMA S.A. din Belgia, a stopat efectuarea de cheltuieli neeconomicoase pentru bugetul Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

Administrație

Despre autor

Informatie in curs de actualizare