Breaking News

Contoarele și repartitoarele individuale, obligatorii

Dec 11, 2012

Conform noilor cerinţe, vor deveni obligatorii măsuri care includ renovarea clădirilor publice, programe de economisire pentru sectorul serviciilor publice și auditurile energetice pentru companii, pentru ca până în 2020 să se obţină mult dorita reducere a consumului energetic cu 20%. Clădirile sunt responsabile pentru 40% din totalul consumului de energie în Uniunea Europeană. În acest context, reducerea consumului de energie și utilizarea energiei din surse regenerabile în sectorul clădirilor constituie măsuri importante necesare pentru reducerea dependenței energetice a Uniunii și a emisiilor de gaze cu efect de seră. Directiva europeană subliniază faptul că este benefică utilizarea contoarelor individuale sau a repartitoarelor de costuri pentru energia termică, în măsura în care consumatorii finali au posibilitatea de a-și controla consumul individual. În prezent, mai mult de jumătate din locuinţele racordate la sistemul centralizat de termoficare sunt necontorizate. Potrivit directivei, contoarele şi repartitoarele de costuri care măsoară consumul individual se instalează până la 31 decembrie 2016 pentru măsurarea consumului de energie pentru încălzire sau de apă caldă pentru fiecare unitate în parte. Montarea de contoare individuale şi a repartitoarelor de costuri va determina, pentru consumatorii finali persoane fizice, o reducere a costurilor cu plata facturilor lunare.

Actualitate

Despre autor

Informatie in curs de actualizare