Breaking News

Bani în plus la buget în urma inspecţiilor fiscale

Feb 12, 2013

O componentă distinctă a activităţii D.G.F.P. Dâmboviţa au constituit-o şi în 2012 acţiunile de inspecţie pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Pe tot parcursul anului trecut, activitatea aparatului de inspecţie fiscală a fost conformă programelor lunare aprobate de ANAF – Direcţia Generală de Inspecţie Fiscală, fiind urmărite mai multe obiective.

Între acestea, prioritare au fost identificarea şi combaterea fraudelor privind taxa pe valoarea adăugată; verificarea modului de calculare, evidenţiere şi virare, în cuantumurile şi la termenele stabilite de lege, a obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat; verificarea agenţilor economici consideraţi contribuabili cu risc ridicat de evaziune fiscală; prevenirea şi combaterea faptelor de evaziune fiscală.

În intervalul de timp amintit au fost verificaţi 912 agenţi economici persoane juridice, în 486 de cazuri fiind efectuate inspecţii fiscale generale. În urma acestora au fost atrase la bugetul general consolidat debituri suplimentare de 80,95 milioane lei, constând în diferenţe de impozite şi taxe (55,7 milioane), dobânzi şi penalităţi de întârziere (17,85 milioane lei), TVA fără drept de rambursare şi amenzi contravenţionale (7,35 milioane lei).

Inspecţii fiscale au fost efectuate şi la 574 persoane fizice şi asociaţii familiale autorizate, concretizate în atragerea la buget a 6,2 milioane lei.

Administrație

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: