Breaking News

Declaraţiile privind veniturile din activităţi agricole impuse prin norme de venit

Feb 18, 2013

Pentru a veni în sprijinul producătorilor agricoli, fiind necesară o corectă informare, ec. Emilian Rusu, directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Dâmboviţa, a făcut mai multe precizări legate de calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole:

„Impozitul pe veniturile din activităţi agricole se calculează de către organul fiscal competent, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final. Contribuabilii din această categorie au obligaţia să depună, anual, Formularul 221 – Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit, termenul limită fiind 25 mai inclusiv, pentru anul fiscal în curs. În situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţia depunerii Formularului 221 revine acelui membru asociat care este responsabil cu îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice, termenul limită fiind acelaşi”. Directorul executiv Emilian Rusu a atras atenţia, în sensul că nu se vor declara veniturile neimpozabile în limitele stabilite de lege. Spre exemplu, un fermier care cultivă trei hectare cu cereale va plăti impozit stabilit pe baza normei de venit pentru un singur hectar.

Ulterior depunerii Formularului 221, organul fiscal emite decizia de impunere anuală, conform căreia se efectuează plata. Impozitul către bugetul de stat se poate plăti în două rate egale, până la 25 octombrie, inclusiv, respectiv 15 decembrie. Contribuabilii care realizeză venituri din activităţi agricole şi pentru care venitul net se determină în sistem real, sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit până la termenele 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie.

Administrație

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete:,