Breaking News

Deputatul Ion Stan, soția și fiicele – filați continuu, instens și brutal

Feb 18, 2013

Credem că
înainte de a se fi exprimat o asemenea temere, cu nimic justificată, era
oportun să se examineze în deplină cunoştinţă de cauză argumentele pentru care
Camera Deputaţilor, ca reprezentat suprem al poporului, a considerat că
justiţia se poate înfăptui prin cercetarea în stare de libertate a faptelor, cu
privire la care se afirmă doar că ar exista indicii “de natură să conducă la
presupunerea rezonabilă” a săvârşirii lor.

În realitate,
conferinţa de presă a președintelui Traian Băsescu, în care, cu două săptămâni înainte
ca Raportul Mecanismului de Verificare şi Control să fie finalizat, se insinua
că deputatul Ion Stan va fi un argument al împiedicării justiţiei să-şi facă
datoria, a fost cea care a pus presiune pe organele judiciare şi a fost de
natură să influenţeze soarta procedurii în care sunt implicat şi bunul mers al
justiţiei.

Este regretabil
şi de neînţeles cum asemenea aserţiuni au fost preluate ca atare şi în unele
medii diplomatice de la Bucureşti, fără reflecţia necesară în legătură cu
cauzele pentru care Camera Deputaţilor a exprimat, prin votul dat, serioase
rezerve cu privire la existenţa faptelor, argumentaţia şi legalitatea
procedurii de instrumentare a cazului.

În cea mai
recentă ieşire în faţa presei a preşedintelui Traian Băsescu, duminică, 3
februarie, ora 13.00, numele deputatului Ion Stan a fost menţionat de trei ori,
cu largi acolade, ca şi cum acesta ar fi cel dintâi obiectiv din scopul
conferinţei de presă, convocate pentru interpretarea, cu puterea funcţiei
prezidenţiale, dar şi într-o manieră personală, a textului Raportului
Mecanismului de Cooperare şi Verificare.

Când Preşedintele
Republicii simte nevoia să-ţi pronunţe de trei ori numele în nici două minute, înseamnă
foarte mult într-o agendă prezidenţială. De aceea şi duminica, când tot poporul
se află la prânzul duminical, în atmosfera tihnită a căminului familial, Traian
Băsescu nu putea scăpa prilejul de a mă servi şi impune, încă o dată, în atenţia
concetăţenilor, a agenţiilor internaţionale de presă şi a media autohtonă, dar şi
de a imixtiona şi influenţa grav actul de justiţie, fapt incriminat în practica
europeană şi deciziile Curții Europene de Justiţie de la Strasbourg (C.E.D.O).

De unde, de când
şi de ce un asemenea interes?! Răspunsurile sunt la îndemâna oricui şi pot fi găsite
în Monitorul Oficial, partea a II-a “Dezbateri parlamentare”. Eu tot ce am avut
de spus despre cetăţenul preşedinte am făcut-o oficial, cu consemnare în
analele vieţii parlamentare, care rămân mărturie judecăţii istoriei.

Din 14 martie
2006, de la Declaraţia politică “România – de la statul de drept, democratic şi
social spre statul republică prezidenţială, autoritară şi poliţienească” şi până
la Declaraţia politică cu tema “Dezinformări şi răspunderi penale
prezidenţiale”, din 18 aprile 2012, i-am fost un opozant incomod cetăţeanului
preşedinte, dovadă fiind nu mai puţin de 15 declaraţii politice în directa
referire la exercitarea prerogativelor instituţiei Preşedintelui Republicii.

Răspunsul cetăţeanului
preşedinte la modul în care mi-am exercitat prerogativele parlamentare a fost o
înscenare politico-judiciară orchestrată prin oameni – instrumente de poliție
politică personală, numiţi special în structurile de forţă ale statului. Din
aceste instituţii, sub teroarea ameninţării înscenărilor şi a dosarelor ţinute
“în aşteptare” se fac adevăratele jocuri politice şi de putere.

Sunt deja
trecute două luni, de când deputatul Ion Stan, soţia şi fiicele noastre avem
parte de un filaj continuu, intens şi brutal, realizat în mod ostentativ şi
provocator, cu scop unic de ameninţare, intimidare şi teroare psihică.

Un filaj de
provocare, la vedere şi cu scene de consum public ieftin nu are nicio funcţionalitate
operativă de identificare, constatare şi documentare în cadrul instrucţiei
judiciare.

Singura raţiune
a acestui gen de filaj este tortura în scopul provocării unei suferinţe
psihice, ori a unor traume phisice ori fizice, cunoscute fiind antecedentele
unor boli şi predispoziţiile acestora la accidente cardiace, pe fondul hărţuirii
printr-o continuă urmarire la vedere. Tortura, în forma descrisă, este
incriminată de legea penală română şi se pedepşeşte, funcţie de formele în care
se săvârşeşte şi consecinţele provocate, cu ânchisoare de la 2 la 25 de ani.

De un asemenea
filaj, cu scop de tortură psihică, au parte soţia si cele două fiice ale
noastre. În fapt şi în drept, o astfel de monitorizare făţisă este nu numai un
abuz grav, ci şi o severă limitare a libertăţii, o intruziune brutală prin care
sunt periclitate drepturile şi libertăţile fundamemtale ale soţiei şi fiicei
mele.

Nimic nu împiedică organele de
urmărire penală, dacă există probe, să sesizeze instanţa de judecată, lucru pe care l-am cerut public şi în mod
repetat. Sub pretextul urgenţei, am fost supus ascultărilor şi interceptărilor
electronice, filat şi filmat în absenţa unui mandat legal emis de judecător,
fiindu-mi înscenate şi patru aşa-zise momente operative în care să fiu prins în
flagrant cu banii încredinţaţi denunţătorului de către DNA din fonduri proprii,
echipa operativă pentru reţinerea mea fiind deja pregătită să acţioneze chiar
dacă urmărirea penală nu fusese începută. Evident
că toate cele patru tentative provocatoare, în absenţa săvârşirii faptelor, au
eşuat. Rog să se observe că atât legea naţională [Cod procedură penală art. 68
alin. (2)], cât şi legislaţia externă nu permit provocările şi nici lăsarea
săvârşirii vreunei infracţiuni în scopul de a obţine mijloace de probă. Din cauza unor astfel de
abuzuri, statul român a suferit mai multe condamnări la Curtea Europeană a
Drepturilor Omului.

Este adevărat,
am expus, de la tribuna Parlamentului, numeroase opinii critice, cu privire la
fapte de corupţie şi ingerinţe în viaţa politică, economică şi socială a ţării,
care au privit personalităţi marcante, instituţii, companii străine ori din
România, ceea ce în mod cert a deranjat anumite cercuri şi grupuri de interese.

Am obţinut a
patra oară consecutiv încrederea concetăţenilor mei, într-o proporţie
covârşitoare, alegătorii trimiţându-mă, din nou, în plină anchetă penală, ce
aduce mai mult cu provocarea, intimidarea şi actele de poliţie politică, în
Parlamentul ţării.

Este un motiv
pentru care doresc să exprim adevărul, aşa cum este el, să împiedic
manipularea, minciuna, delaţiunea şi impostura.

Actualitate

Despre autor

Informatie in curs de actualizare