Breaking News

Intră în vigoare coplata serviciilor medicale

Mar 12, 2013

Conform proiectului lansat în dezbatere publică, pacienții vor achita coplata doar la externarea din spital, nivelul tarifului urmând să fie stabilit de fiecare unitate sanitară cu paturi. Noul sistem ar fi trebuit să intre în vigoare la 1 martie, însă Guvernul a amânat acest termen până la 31 martie 2013.

Concret, pacienții vor plăti tariful la ieșirea din spital începând cu 1 aprilie. Conform proiectului de contract-cadru, coplata se va încasa pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, în secţiile/compartimentele cu paturi din unităţile sanitare cu paturi aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Pentru aceste servicii, nivelul minim al coplăţii este 5 lei, iar cel maxim este 10 lei, valoarea fiind stabilită de fiecare unitate sanitară cu paturi, pe bază de criterii proprii, cu avizul consiliului de administraţie al unităţii sanitare cu paturi. Coplata nu va fi plătită pe zi de spitalizare, ci o singură dată, la iesirea din spital. Introducerea coplăţii modice este o condiţie a Fondului Monetar Internaţional pentru a scădea numărul internărilor fictive, măsura aplicându-se doar pentru cazurile spitalizate, la externare. Potrivit proiectului de hotărâre, spitalele nu pot încasa o altă plată din partea asiguratului pentru serviciile pentru care se încasează coplata. Asiguraţii scutiţi de coplată vor dovedi această calitate cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi documente şi/sau după caz declaraţie pe proprie răspundere că îndeplineşte condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri.

Administrație

Despre autor

Informatie in curs de actualizare