Breaking News

Cel mai tânăr comisar şef al Gărzii de Mediu din ţară şi-a intrat în atribuţii

Apr 10, 2013

VD: Felicitări pentru proaspăta numire în funcţia de comisar şef al Gărzii de Mediu Dâmboviţa. Din câte ştiu, sunteţi cel mai tânăr comisar şef din ţară. Cum vă simţiţi în această funcţie? Tinereţea este un câştig sau un impediment?

Mulţumesc pentru felicitări! Da, aşa este – sunt cel mai tânăr comisar şef din ţară, dar lucrul acesta, în niciun caz, nu reprezintă un impediment! Tinereţea presupune multă putere de muncă şi capacitatea de a adaptare la situaţiile sociale existente.

VD: Un scurt CV-ul vă rog, pentru cititorii săptămânalului „Vocea Dâmboviţei”.

Am terminat Liceul Economic din Târgovişte în anul 1999 la clasa de finanţe –contabiliate, după care am făcut Faculatea de Drept la Universiatea Valahia –specializarea drept juridic şi un master în administraţie publică europeană. Am urmat cursuri la Colegiul Naţional de Apărare şi Securitate, iar acum urmez cursul de Inalţi Funcţionari Publici şi cursurile Institutului Diplomatic Român. Pe lângă acestea, am mai făcut diverse cursuri de specializare. Imediat după facultate m-am angajat ca jurist la o firmă particulară, până în anul 2011, când am plecat la o altă firmă, tot ca jurist, unde am profesat până la 1 iunie 2012, când am fost numită consilier personal al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarului Public. Anul acesta, în februarie, s-a scos la concurs postul de comisar şef al Gărzii de Mediu Dâmboviţa şi am luat hotărârea de a participa la concurs. Am câştigat acest concurs şi, începând cu data de 26 martie ocup efectiv acest post.

VD: Să nu ne îndepărtăm de specificitatea funcţiei pe care o ocupaţi. Deşi conduceţi această instituţie de puţin timp, v-aţi făcut deja o strategie în ceea ce priveşte creşterea nivelului de implicare a Gărzii de Mediu referitor la protecţia mediului? Vă rog să detaliaţi.

Da. Am spus mereu că, din punctul meu de vedere, garda de mediu are un rol imens în protecţia mediului, începând de la acţiuni de prevenire şi până la sancţiuni destul de drastice pentru cei care încalcă legislaţia! Iată doar câteva dintre controalele tematice pe care Garda de Mediu Dâmboviţa le-a avut anul acesta: acţiuni de inspecţie şi control la Staţiile de epurare orăşeneşti, verificarea depozitelor neconforme clasa „b” din zona urbană, controale la grădinile zoologice, verificarea activităţilor de exploatare forestieră şi tăiere şi rindeluire lemn, verificarea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deşeuri atât la valorificatori cât şi la comerciant/brokeri, control în vederea prevenirii incendiilor de vegetaţie şi fond forestier (control comun cu ISU ), verificare şi control al stării tehnice şi funcţionale a iazurilor de decantare şi piscicole precum şi al modului în care au fost salubrizate cursurile de apă.

VD: Nu cred că ar fi lipsit de interes să menţionaţi care sunt atribuţiile Gărzii de Mediu, pentru ca cetăţenii să poată apela la serviciile acestei instituţii, atunci când problemele pe care le reclamă fac obiectul activităţii dumneavoastră.

Garda de mediu are atribuţii în domeniul protecţiei mediului. Controlează activităţile cu impact asupra mediului înconjurător şi aplică sancţiuni contravenţionale prevăzute de legislaţia în domeniul protecţiei mediului; controlează modul în care sunt respectate prevederile actelor de reglementare privind protecţia mediului, inclusiv măsurile stabilite prin programele de conformare pentru activităţile economico-sociale şi respectarea procedurilor legale în emiterea actelor de reglementare; exercită controlul cu privire la desfăşurarea acţiunilor de import-export a produselor, bunurilor şi altor materiale, cu regim special de comercializare; exercită controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore şi/sau impact semnificativ transfrontalier asupra mediului, în vederea prevenirii şi limitării riscurilor de poluare; participă la intervenţiile pentru eliminarea sau diminuarea efectelor majore ale poluărilor asupra factorilor de mediu şi la stabilirea cauzelor acestora şi aplică sancţiunile prevăzute de lege; controlează investiţiile în domeniul mediului în toate fazele de execuţie şi are acces la întreaga documentaţie; propune organului emitent suspendarea şi/sau anularea actelor de reglementare emise cu nerespectarea prevederilor legale; constată faptele ce constituie contravenţii şi aplică sancţiunile contravenţionale în domeniul protecţiei mediului, sesizează organele de cercetare penala şi colaborează cu acestea la constatarea faptelor care, potrivit legislaţiei de mediu, constituie infracţiuni; verific sesizările cu privire la încălcarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului; cooperează cu celelalte autorităţi şi organisme internaţionale de mediu şi participă la proiecte şi programe derulate în domeniul protecţiei mediului; controlează realizarea exportului şi tranzitului de deşeuri periculoase în conformitate cu prevederile convenţiilor internaţionale la care România este parte, precum si importul unor categorii de deşeuri permise la import conform legii; verifică la obiectivele controlate stadiul achitării obligaţiilor financiare la Administraţia Fondului de Mediu, conform prevederilor actelor normative privind Fondul de Mediu; pune la dispoziţia publicului date privind starea mediului în conformitate cu legislaţia privind accesul publicului la informaţia de mediu. În domeniul controlului habitatelor naturale, biodiversităţii şi ariilor protejate controlează modul de respectare a legislaţiei de mediu privind ariile naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei, faunei sălbatice şi acvaculturii; urmăreşte respectarea condiţiilor din autorizaţia de mediu; controlează lucrările cu impact asupra zonelor de habitat natural, de conservare a ecosistemelor, a florei, faunei salbatice şi acvaculturii; controlează modul de respectare a măsurilor de conservare dispuse, cu scopul menţinerii sau refacerii unor habitate naturale, pe anumite suprafeţe terestre şi acvatice cu accent deosebit ,,Delta Dunării”; exercită controlul privind activităţile de capturare, recoltare, achiziţie şi comercializare pe piaţa internă şi externă a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică; controlează respectarea planurilor de management pentru ariile protejate, de către administratorii sau custozii care administrează aceste arii; verifică la punctele de vamă concordanţa între actele vamale şi avizele de export ale agenţilor economici care comercializează resurse naturale din flora spontană şi fauna sălbatică; controlează modul de valorificare a resurselor biologice, de flora şi fauna sălbatică, a fondului piscicol din apele naturale şi a animalelor sălbatice de interes vânătoresc; organizează acţiuni de prevenire şi combatere, în vederea evitării distrugerii habitatelor naturale din ariile protejate; controlează respectarea legislaţiei de mediu în cuprinsul ariilor protejate, parcurilor şi rezervaţiilor naturale, organizând acţiuni comune împreună cu reprezentanţii acestora, în vederea protejării habitatelor naturale; menţine legătura permanent cu fundaţiile care au ca obiect de activitate ocrotirea florei şi faunei sălbatice.

VD: De multe ori au fost probleme referitor la modul în care unele persoane exploatează masa lemnoasă. Există instalaţii de debitare primară a masei lemnoase care funcţionează fără autorizaţie de mediu necesară desfăşurării unei astfel de activităţi. Cum veţi acţiona în acest sens, dat fiind faptul că respectivele persoane nu se conformează la legislaţia de mediu în vigoare?

În primul rând, rog orice cetăţean care are cunoştiinţă de aşa ceva să sesizeze Garda de Mediu! Conform OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a Legii 265/2006 , comisarii gărzii de mediu impun sistarea activităţii până la obţinerea actelor de reglementare şi aplicarea unei sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea obligaţiei de solicitare şi obţinere a actelor de reglementare.

 

Interviul Săptămânii

Despre autor

Informatie in curs de actualizare