Breaking News

Crearea de locuri de muncă – soluţia realistă pentru diminuarea gradului de sărăcie

Iun 10, 2013

În acest context, deputatul conservator susţine că, în paralel cu politicile sociale absolut necesare, menite să protejeze categoriile dezavantajate, o creştere economică reală va putea fi indusă doar prin dezvoltarea sectorului privat şi încurajarea liberei iniţiative.
„Într-adevăr, este justă ideea că statul trebuie să-i ocrotească pe cei dezavantajaţi. În acelaşi timp, însă, trebuie avut în vedere că resursa financiară a statului este, în prezent, extrem de limitată şi riscă să se diminueze în condiţiile în care nu este încurajat sectorul productiv.
Impulsionarea investiţiilor este o condiţie necesară pentru ca economia de piaţă să funcţioneze pe principii sănătoase şi să genereze plusvaloare. Cei care contribuie în mod substanţial la acumularea de venituri în bugetul statului sunt agenţii economici (în condiţiile în care societăţile de stat se confruntă cu probleme majore). De aceea, creşterea cuantumurilor ajutoarelor pentru categoriile sărace în actualul context vine doar să împovăreze şi mai mult acest buget sărăcit.
Pe de altă parte, pentru a renunţa la orice urmă de ipocrizie, un efect nedorit al măsurilor de majorare a venitului minim garantat poate fi cel al încurajării ne-muncii. Lucru care nu poate fi deloc ignorat în situaţia în care se jonglează destul de mult la nivel local cu criteriile de acordare a acestor drepturi. Nu trebuie neglijat nici faptul că asistăm la situaţii aparent fără ieşire – sunt sistate ajutoarele sociale persoanelor care nu-şi plătesc taxele către stat. Rău-platnicii ajung, astfel, în situaţia, de a acumula din ce în ce mai multe datorii către stat şi să rămână, în acelaşi timp, fără niciun fel de sursă de venit.
Crearea de locuri de muncă prin stimularea sectorului investiţional rămâne, astfel, în acest moment, soluţia realistă pentru diminuarea semnificativă a gradului de sărăcie”, a declarat Georgică Dumitru.

Actualitate

Despre autor

Informatie in curs de actualizare