Breaking News

Ionuţ Sǎvoiu susţine constituirea Zonei Metropolitane Târgovişte

Iul 19, 2013

Deputatul PSD Ionuţ Sǎvoiu susţine necesitatea constituirii Zonei Metropolitane Târgovişte conform legislaţiei în vigoare şi urmând modelul Zonelor Metropolitane ale unor Municipii similare reşedinţei noastre de judeţ precum: Baia Mare ( 02 aprilie 2012), Satu Mare   (26 aprilie 2013), care sǎ contribuie la dezvoltarea urbanǎ şi economicǎ durabilǎ a judeţului Dâmboviţa.

Astfel cǎ, aceastǎ iniţiativǎ a anunţat-o în premierǎ în cadrul Conferinţei de presǎ din data de 08.07.2013 susţinutǎ la sediul PSD Dâmboviţa.

Ideea înfiinţarii Zonei Metropolitane Târgovişte, este susţinutǎ şi de Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa Adrian Ţuţuianu şi au fost iniţiate unele discuţii preliminare cu Primarul PNL al oraşului Pucioasa Dǎnuţ Bǎdǎu, Primarul PSD al Municipiului Moreni Constantin Dinu, Primarul localitǎţii Şotânga Constantin Stroe şi alţi Primari de comunǎ din zonǎ.

În cadrul Conferinţei de presǎ, în ceea ce priveşte oportunitatea şi argumentele socio-economice pentru constituirea Zonei Metropolitane, Deputatul PSD Ionuţ Sǎvoiu a precizat:

„Este necesarǎ abordarea tuturor aspectelor legislative şi organizatorice care ţin de definirea Zonei Metropolitane Târgovişte. De ce trebuie să facem acest lucru? În primul rând trebuie avute în vedere avantajele abordǎrii în mod unitar a proiectelor în infrastructură şi alte probleme de interes general ale localităţilor. Din punct de vedere tehnic, constituirea Zonei Metropolitane Târgovişte va creea posibilitatea realizǎrii şi implementǎrii unor mari proiecte comune de interes zonal şi chiar regional, putând genera economii importante la bugetele locale prin posibilitatea angajǎrii în comun a anumitor resurse. Totodatǎ, poate sǎ construiascǎ o experienţǎ instituţional comunǎ prin îmbunǎtǎţirea capacitǎţii administrative de gestionare a unor astfel de acţiuni în contextul regulilor specifice impuse de diverşi finanţatori, poate sǎ eficientizeze şi sǎ coreleze foarte mult activitatea în diferite domenii precum utilitǎţile, transportul, dezvoltarea imobiliarǎ rezidenţialǎ şi industrialǎ. În plus, este foarte important ca Târgoviştea să se profileze în faţa investitorilor şi în faţa factorilor de decizie ca o zonă care acoperă o populaţie mai mare de 100.000 de mii de locuitori. În momentul de faţă, din cauza migraţiei din zona urbană, din cauza migraţiei forţei de muncă către Bucureşti şi către exteriorul României ne confruntăm cu o scădere a populaţiei în Târgovişte, sub 75.000 de locuitori, lucru care creează impresia investitorilor că Târgoviştea e un oraş mic, fără activitate economică, cu potenţial redus. În momentul în care noi vom reuşi să consolidăm mai multe teritorii administrative într-o Zonă Metropolitană conform legislaţiei în vigoare, evident cǎ vom putea începe să discutăm în faţa investitorilor despre Municipiul Târgovişte ca un adevarat pol de dezvoltare urbană cu peste 200.000 de locuitori. Constituirea Zonei Metropolitane Târgovişte va avea efecte nu numai în creşterea percepţiei investitorilor, dar va conduce şi la rezolvarea în mod integrat a unor probleme comune ale autoritǎţilor locale. Totodatǎ, Zona Metropolitanǎ Târgovişte va stimula un aflux investiţional fǎrǎ precedent prin atragerea investitorilor în judeţ, creearea locurilor de muncǎ şi implicit a creşterii forţei de muncǎ, precum şi atragerea fondurilor europene în folosul comunităţii, distribuind în mod echilibrat, la nivelul întregului teritoriu metropolitan, actuala presiune investiţionalǎ.”

Potrivit Legii nr. 351/2001, unităţile administrativ-teritoriale se pot asocia într-un parteneriat voluntar în scopul înfiinţării de Zone Metropolitane care sǎ ducǎ la întărirea complementarităţilor între unităţile participante şi factorii de decizie interesaţi în dezvoltarea  acesteia. În acest sens, redefinirea şi regândirea componentei actuale a asociaţiei CIVITAS poate contribui grǎbirea şi facilitarea procesului instituţional.

Deputatul PSD Ionuţ Sǎvoiu menţioneazǎ cǎ, prin abordarea integratǎ şi colaborarea între diverşi actori interesaţi de realizarea proiectelor prin accesarea de programe de finanţare naţionale şi internaţionale, pe lângǎ faptul cǎ reprezintǎ o valoare adaugatǎ incontestabilǎ, constituie şi un argument important în decizia finanţatorilor de a finanta astfel de proiecte.

Din punct de vedere social, constituirea Zonei Metropolitane Târgovişte va contribui la atenuarea discrepanţelor de percepţie a statutului social diferit între cetǎţenii care locuiesc în Municipiul Târgovişte şi cei care locuiesc în localitǎţile mai mici din jur, respectiv mediul urban şi cel rural, precum şi la creearea unei identitǎţi comune a întregului teritoriu metropolitan, în sensul asimilǎrii acestuia cu Municipiul Târgovişte şi cu forţa economicǎ, socialǎ şi politicǎ a acestuia. Pe de alta parte, constituirea Zonei Metropolitane Târgovişte ar deschide porţile unei colaborǎri permanente între localitǎţile componente şi ar creea posibilitatea implementǎrii în comun a unor proiecte de interes zonal. Acest fapt permite ca abordarea problemelor sociale sǎ se poatǎ face într-un mod integrat, la nivelul întregului teritoriu metropolitan, în domenii ca: asistenţǎ socialǎ, ocuparea forţei de muncǎ şi coeziunea socialǎ, educaţia şi învǎţamântul, tineretul, cultura şi sportul, care pot fi delegate, într-o formǎ sau alta, cǎtre viitoarea structurǎ asociativǎ metropolitanǎ.

Vicepreşedinte PSD Dâmboviţa,

Deputat Ionuţ SĂVOIU

Actualitate, Administrație, Local, Politică

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete:, , , , , , , ,