Breaking News

Amenzi pentru nerespectarea legislaţiei muncii

Sep 11, 2013

În cursul lunii august 2013 I.T.M. Dâmboviţa a efectuat 66 de controale în domeniul relaţiilor de muncă şi 116 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

În domeniul relaţiilor de muncă au fost aplicate 28 de sancţiuni, din care 7 amenzi în valoare de 92500 de lei. Din acestea, peste 95% au reprezentat amenzile pentru practicarea muncii nedeclarate.

Au fost identificate 18 persoane prestând activitate pentru 6 angajatori fără întocmirea formelor legale de angajare. S-au aplicat amenzi în valoare de 90000 de lei, iar un angajator a fost trimis către organele de cercetare penală întrucât folosea mai mult de 5 persoane fără întocmirea contractelor individuale de muncă. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru neconformităţile constatate, au fost aplicate 174 de sancţiuni, din care 13 amenzi în valoare de 50000 de lei.

 

În luna august au fost organizate campanii de control ce au vizat 3 domenii de activitate: construcţii, transport marfă şi activitatea din silozuri de cereale. Acestea au avut ca scop identificarea muncii la negru, verificarea respectării timpilor de lucru şi de odihnă a conducătorilor auto, precum şi verificarea respectării normelor de securitate şi sănătate în muncă. În domeniul construcţiilor din 18 angajatori controlaţi, 2 au fost sancţionaţi cu amenzi în valoare de 70000 de lei pentru primirea la muncă a 7 persoane fără întocmirea contractelor de muncă. În ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă s-au aplicat 2 amenzi în valoare de 50000 de lei pentru lipsa echipamentelor individuale de protecţie corespunzătoare ( centuri de siguranţă sau alte mijloace de ancorare, căşti, bocanci). În domeniul transporturilor de mărfuri au fost controlaţi 5 angajatori. Nu au fost identificate persoane muncind la negru iar din documentele prezentate a reieşit respectarea timpilor de lucru şi de odihnă din partea conducătorilor auto. S-au constatat, totuşi, deficienţe de natură organizatorică, de ex. neînmânarea către salariat a unui exemplar din contractul individual de muncă sau înregistrarea cu întârziere a Registrului de evidenţă a salariaţilor. Verificarea modului de îmbunătăţire a securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor din silozurile de cereale, fabricile de nutreţuri combinate şi de creştere a animalelor s-a concretizat în controlarea a 11 unităţi, 4 dintre acestea fiind sancţionate cu amenzi în valoare de 16500 de lei. Printre deficienţele constatate s-au aflat: lipsa marcajului corespunzator căilor utilizate pentru circulatia pietonală şi pentru transportul intern, lipsa evaluării riscurilor profesionale luându-se in considerare probabilitatea producerii atmosferelor explozive.

Pentru toate deficienţele constatate s-au dispus măsuri de intrare în legalitate.

Actualitate, Administrație, Flash, Stirea Zilei

Despre autor

Informatie in curs de actualizare