Breaking News

Numărul amenzilor aplicate de ITM a crescut

Oct 11, 2013

Prin acţinile de control întreprinse, I.T.M. Dâmboviţa a urmărit modul în care angajatorii respectă prevederile legislaţiei muncii referitoate la relaţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea în muncă.

În luna septembrie, în domeniul relaţiilor de muncă au fost efectuate 100 de controale, în urma cărora s-au aplicat 51 de sancţiuni, din care 21 de amenzi în valoare de 236.000 de lei, cu peste 140.000 lei mai mult faţă de luna august 2013.

Identificarea muncii nedeclarate s-a concretizat în depistarea a 27 de persoane muncind fără forme legale pentru 11 angajatori, aplicându-se amenzi în valoare de 210.000 de lei, mai mare cu 40% faţă de luna august 2013. Domeniile în care s-a întâlnit munca la negru au fost: confecţii textile, construcţii, panificaţie, comerţ, restaurante. Odată cu sancţionarea angajatorilor s-a dispus măsura încheierii contractelor individuale de muncă.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost controlaţi 123 de angajatori. Pentru neconformităţile constatate, 21 dintre aceştia au fost sancţionaţi cu amenzi în valoare de 70.000 de lei, cu 30% mai mult faţă de luna august 2013.

Pe linia prevenţiei, o acţiune importantă iniţiată de Inspecţia Muncii a constat în evaluarea activităţii din cadrul primăriilor privind aplicarea legislaţiei muncii referitoare la relaţiile de muncă şi securitate şi sănătate în muncă. Scopul acesteia a fost ca în cadrul întâlnirilor cu persoanele din unităţile administrativ teritoriale cu atribuţii în gestionarea resurselor umane, a celor care se ocupă de activităţile de protecţie şi de prevenire a riscurilor profesionale, să se aducă la cunoştinţă cele mai importante prevederi legale şi identificarea modalităţilor de punere în aplicare a acestora în mod unitar.

Organizarea acestei acţiuni a fost iniţiată ca urmare a deficienţelor constatate cu ocazia controalelor efectuate, şi anume: utilizarea zilierilor în afara cadrului legal; nerespectarea prevederilor legale privind registrul de evidenţă a salariaţilor; lipsa compensării corespunzătoare a muncii suplimentare şi a repausului săptămânal; lipsa garantării în plată a salariului minim brut pe ţară; organizarea necorespunzătoare a activităţii de prestare de servicii în folosul comunităţii, efectuate de beneficiarii ajutorului social, cauză care a produs unele evenimente în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

„Acţiunea este în desfăşurare. La finalul acesteia se vor distribui, în vederea completării, chestionare de evaluare şi chestionare de opinie. Din analiza acestora, se va concluziona în ce măsură autorităţile locale au înţeles şi implementat prevederile legale referitoare la relaţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea în muncă. De asemenea, se va analiza în ce măsură acţiunea de informare a răspuns nevoilor de clarificare a anumitor prevederi legale, precum şi necesitatea organizării unor noi campanii de informare”, a declarat Marius Lixandru, inspector şef al ITM Dâmboviţa.

Actualitate, Administrație, Flash, Stirea Zilei

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete:,