Breaking News

Bani europeni pentru organizaţii de cercetare

Noi 18, 2013

Comisia Europeană a publicat apelul pentru propuneri de proiecte, în vederea acordării de sprijin structural pentru organizaţiile de cercetare din domeniul politicilor publice (grupuri de reflecţie) şi pentru organizaţiile societăţii civile la nivel european. Scopul prezentei cereri de propuneri este acela de a selecta organizaţii de anvergură la nivel european care, prin activităţile lor permanente şi uzuale aduc o contribuţia tangibilă în vederea atingerii obiectivelor programului „Europa pentru cetăţeni”

Cererea de propuneri se referă la sprijinul structural, acordat sub formă de subvenții de funcționare, unor organisme care urmăresc un obiectiv de interes general al Uniunii – acela de a sensibiliza publicul cu privire la memoria comună europeană sau de a încuraja participarea democratică și civică.

Sprijinul se acordă organizațiilor sub forma unor parteneriate-cadru pentru patru ani (2014-2017), în urma unei cereri de propuneri.

PROCEDURA DE DEPUNERE A CERERILOR:

1. Înregistrarea organizațiilor

În vederea depunerii cererilor, solicitanții vor trebui să își înregistreze organizația în Portalul de Participant pentru Educație, Audiovizual, Cultură, Cetățenie și Voluntariat și să primească un Cod de Identificare ca Participant (CIP). Codul va fi solicitat pentru a genera formularul de candidatură.

2. Crearea și completarea formularului electronic

După înregistrarea organizației, solicitanții își pot completa formularul electronic, disponibilaici începând cu 22 noiembrie 2013. Modelul formularului este în prezent disponibil în format pdf.

Se vor accepta doar formularele de candidatură transmise în format electronic și completate integral. Formularele transmise prin poștă, fax sau pe e-mail nu vor fi luate în considerare.

Termenul limită pentru depunerea cererilor este 20 decembrie 2013, ora 12.00 p.m. (ora Bruxelles-ului).

Actualitate, Local

Despre autor

Informatie in curs de actualizare