Breaking News

Este necesarǎ sprijinirea cetǎţenilor cu situaţie materialǎ precarǎ care beneficiazǎ de serviciul de alimentare cu apǎ şi de canalizare

Noi 21, 2013

Esenţială pentru sănătatea umană, apa constituie una dintre cele mai importante resurse naturale necesare pentru bunastarea economică şi socială. Distribuţia unei cantităţi suficiente de apă de bună calitate pentru consumul casnic, colectarea si epurarea apelor uzate respectand normele de mediu actuale reprezintă condiţii importante pentru un nivel de trai corespunzator standardelor de civilizatie ale Europei de azi.

Programul de Guvernare 2013-2016 menţioneazǎ între obiectivele majore şi continuarea realizarii proiectelor de investiţii pentru modernizarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apǎ, canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate atat in mediul urban cat si rural, in concordanta cu Directivele Europene în domeniu, în vederea respectǎrii angajamentelor europene şi internaţionale.

A devenit deja o problemă curentă faptul ca foarte mulţi utilizatori persoane fizice care nu au venituri sau au venituri mici să acumuleze datorii, ajungând, în cele din urmă, la un blocaj, prin imposibilitatea eşalonării restanţelor la serviciul de alimentare cu apǎ şi de canalizare. Consecinţa tristă înseamnă, de cele mai multe ori, întreruperea sau chiar debranşarea acestor servicii. Inutil de precizat că recuperarea pe cale legalǎ a creanţelor, a dobânzilor, a penalitǎţilor şi a eventualelor cheltuieli ocazionate de executarea silitǎ este extrem de dificilǎ, uneori chiar imposibilǎ.

Raportate la cadrul legislativ existent, autoritǎţile locale nu pot sprijini aceastǎ categorie defavorizată. În acelaşi timp, însă, fǎrǎ identificarea unor soluţii care sǎ sprijine aceste persoane, va exista pericolul ca programele de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apǎ, canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate, susţinute atât de Programul de Guvernare, cât şi de Acordul de parteneriat cu U.E. în perioada 2014-2020, sǎ nu se poatǎ realiza in condiţii de eficienţǎ economicǎ pentru operatorii regionali, fie că vorbim de o mare parte a mediului rural, fie de zonele cu populaţie defavorizată din mediul urban. Pe cale de consecinţă, scǎderea numǎrului de abonaţi actuali, imposibilitatea efectuǎrii de noi branşamente în zonele defavorizate conduce, evident, la creşterea preţurilor unitare şi, tot aşa, la alte debranşări.

Închei prin a spune răspicat că avem nevoie de identificarea unor soluţii concrete pentru soluţionarea acestui deziderat. Dezvoltarea durabilă a furnizării serviciilor de apă şi canalizare nu este un moft. Ea face parte, alături de celelate obiective ale Programului de guvernare (drumuri locale modernizate, şcoalǎ, dispensar medical şi farmacie, ambulanţǎ, iluminat public, bisericǎ, bibliotecǎ şi cǎmin cultural), din pachetul care sǎ asigure un standard minim obligatoriu de civilizaţie şi confort.

Deputat USL Dâmbovița IONUȚ SĂVOIU

Colegiul nr. 7 Titu

Actualitate, Administrație, Local

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete:, ,