Breaking News

EXPLOZIV! Legăturile periculoase ale lui Neculaescu în Primăria TÂRGOVISTE! Vezi în curând pe cine va nenoroci personajul nostru combinator!!

AJOFM, preocupat de îmbunătăţirea şi facilitarea accesului cetăţenilor la servicii de calitate

Dec 18, 2013

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dambovița a organizat conferinţa de închidere a proiectului „Serviciul Public de Ocupare – calitate, accesibilitate și promptitudine”.

Proiectul se înscrie pe Axa prioritară 4 – Modernizarea serviciului public de ocupare, Domeniul major de intervenţie 4.1.- Întărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare superior şi a avut o valoarea totală de 8.324.964,44 ron din care 5.035.260,75 ron finanţare nerambursabilă.

„Serviciul Public de Ocupare – calitate, accesibilitate și promptitudine”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, s-a derulat în perioada 01 martie 2012 – 31 decembrie 2013 în Regiunile Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Muntenia, în parteneriat cu AJOFM Vaslui, AJOFM Satu-Mare, AJOFM Hunedoara, AJOFM Dâmbovița, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu și SC IQuest Technologies SRL.

Proiectul și-a propus: întărirea capacității administrative a SPO, prin reorganizarea serviciului pentru preluarea declarației rectificative privind obligațiile către bugetul asigurărilor pentru șomaj folosind touch screen-uri.

Ca urmare au fost instalate și puse în funcțiune 43 de info-touch-uri la nivelul celor 5 regiuni de implementare a proiectului, respectiv în 34 de agenții locale și puncte de lucru din județele Satu-Mare, Hunedoara, Sibiu, Dâmbovița și Vaslui precum si în două Centre de Formare Profesioanală a Adulţilor, oferindu-se astfel servicii de tip self-service.

De asemenea, un alt punct propus a fost întărirea capacității administrative a SPO, prin crearea unui portal care să permită încărcarea declarațiilor rectificative și a locurilor de muncă vacante de către angajatori prin intermediul touch-screenurilor precum și crearea unei baze de date cu angajatorii.

Portalul astfel creat – www.eajofm.ro este funcțional și poate fi accesat la nivel național, atât de agenții economici, cât și de persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

S-a urmărit și promovarea acestor servicii prin diseminarea informațiilor angajatorilor și realizarea unui rețele inter-regionale între solicitant și cei patru parteneri ai SPO, evaluarea impactului serviciului de preluare automata a declarațiilor și preluare on-line a locurilor de muncă vacante prin organizarea: de focus grupuri cu angajatorii, a unui studiu privind funcțiile ce trebuie să deservească acest serviciu, precum și studiul final privind satisfacția clienților în urma implementării sistemului, prin aplicarea unor chestionare.

Grupul ţintă căruia i s-a adresat acest proiect a fost format dintr-un număr de 5 instituții ale Serviciului Public de Ocupare, respectiv AJOFM Sibiu, AJOFM Vaslui, AJOFM Satu-Mare, AJOFM Hunedoara și AJOFM Dâmbovița în cadrul cărora au fost instruiți 44 de angajați ai SPO în vederea accesării corecte a portalului, însă beneficiarii sunt angajatorii și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din cele 5 județe ale tării implicate în proiect.

 

Actualitate, Administrație, Flash, Local

Despre autor

Informatie in curs de actualizare