Breaking News

AJOFM, preocupat de îmbunătăţirea şi facilitarea accesului cetăţenilor la servicii de calitate

Dec 18, 2013

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dambovița a organizat conferinţa de închidere a proiectului „Serviciul Public de Ocupare – calitate, accesibilitate și promptitudine”.

Proiectul se înscrie pe Axa prioritară 4 – Modernizarea serviciului public de ocupare, Domeniul major de intervenţie 4.1.- Întărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare superior şi a avut o valoarea totală de 8.324.964,44 ron din care 5.035.260,75 ron finanţare nerambursabilă.

„Serviciul Public de Ocupare – calitate, accesibilitate și promptitudine”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, s-a derulat în perioada 01 martie 2012 – 31 decembrie 2013 în Regiunile Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Muntenia, în parteneriat cu AJOFM Vaslui, AJOFM Satu-Mare, AJOFM Hunedoara, AJOFM Dâmbovița, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu și SC IQuest Technologies SRL.

Proiectul și-a propus: întărirea capacității administrative a SPO, prin reorganizarea serviciului pentru preluarea declarației rectificative privind obligațiile către bugetul asigurărilor pentru șomaj folosind touch screen-uri.

Ca urmare au fost instalate și puse în funcțiune 43 de info-touch-uri la nivelul celor 5 regiuni de implementare a proiectului, respectiv în 34 de agenții locale și puncte de lucru din județele Satu-Mare, Hunedoara, Sibiu, Dâmbovița și Vaslui precum si în două Centre de Formare Profesioanală a Adulţilor, oferindu-se astfel servicii de tip self-service.

De asemenea, un alt punct propus a fost întărirea capacității administrative a SPO, prin crearea unui portal care să permită încărcarea declarațiilor rectificative și a locurilor de muncă vacante de către angajatori prin intermediul touch-screenurilor precum și crearea unei baze de date cu angajatorii.

Portalul astfel creat – www.eajofm.ro este funcțional și poate fi accesat la nivel național, atât de agenții economici, cât și de persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

S-a urmărit și promovarea acestor servicii prin diseminarea informațiilor angajatorilor și realizarea unui rețele inter-regionale între solicitant și cei patru parteneri ai SPO, evaluarea impactului serviciului de preluare automata a declarațiilor și preluare on-line a locurilor de muncă vacante prin organizarea: de focus grupuri cu angajatorii, a unui studiu privind funcțiile ce trebuie să deservească acest serviciu, precum și studiul final privind satisfacția clienților în urma implementării sistemului, prin aplicarea unor chestionare.

Grupul ţintă căruia i s-a adresat acest proiect a fost format dintr-un număr de 5 instituții ale Serviciului Public de Ocupare, respectiv AJOFM Sibiu, AJOFM Vaslui, AJOFM Satu-Mare, AJOFM Hunedoara și AJOFM Dâmbovița în cadrul cărora au fost instruiți 44 de angajați ai SPO în vederea accesării corecte a portalului, însă beneficiarii sunt angajatorii și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din cele 5 județe ale tării implicate în proiect.

 

Actualitate, Administrație, Flash, Local

Despre autor

Informatie in curs de actualizare