Breaking News

De la 1 ianuarie 2014, valoarea punctului de pensie este 790,7 lei

Dec 18, 2013
Având în vedere prevederile: Legii nr. 340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014; Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm următoarele:
1.     Începând cu data de 1 ianuarie 2014 valoarea punctului de pensie este de 790,7 lei;
2.     În anul 2014 indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,07;
3.     Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, potrivit art.16 din Legea nr. 340/2013 este de 2298 lei;
4.     Pentru anul 2014 cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează: pentru condiţii normale de munca: 31,3%; pentru condiţii deosebite de munca:36,3%; pentru condiţii speciale de munca şi pentru alte condiţii de muncă: 41,3%.
Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale este de 10,5%, indiferent de condiţiile de muncă. În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale este inclusă şi cota de contribuţie de 4,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat;
Diferenţa dintre cotele de contribuţie de asigurări sociale aprobate prin lege, funcţie de condiţiile de muncă, şi cota de contribuţie individuală de asigurări sociale se suportă de angajator.
5.     La stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul a contribuţiei de asigurări sociale se are în vedere valoarea corespunzătoare a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, respectiv 11490 lei;
6.     Nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socialăeste de 804 lei, iar nivelul maxim de 11490 lei;
7.     Cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte astfel:
-         în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 2298 lei;
-         în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 1149 lei;
8.     Începând cu 1 ianuarie 2014, cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor este în cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condiţiile legii, respectiv 633 lei.
9.          Cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv;
În anul 2014 tariful pentru un talon de plată  la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat pentru plata pensiei în cont curent sau în cont de card este de 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv;
10.            Conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 340/2013, drepturile de                pensii obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive, cu excepţia drepturilor de pensii ale consilierilor de conturi, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat;
11.           Începând cu data de 1 ianuarie 2014 indicele de corecţie utilizat la determinarea punctajului realizat în sistemul public de pensii de către participanţii la fondurile de pensii administrate privat este de 0,85623.
Actualitate

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: