Breaking News

ÎN CURÂND: LEGĂTURILE ȘI ARANJAMENTELE CLANULUI “REGINA” LA MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE!

AJOFM Dâmbovița, la ora bilanțului

Ian 20, 2014
Activitatea Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa în anul 2013 s-a centrat pe obiectivele specifice şi anume :
- creşterea şanselor de ocupare pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile cum sunt; tinerii, şomerii de lungă durată, persoanele de etnie roma, persoane cu dizabilităţi, persoane eliberate din detenţie, tinerii postinstituţionalizaţi;
-  satisfacerea unui număr cât mai mare de oferte de locuri de muncă;
- stimularea participării la formare profesională, cu reprezentare echilibrată în funcţie de mediul de provenienţă a şomerilor urban/rural, nivelul de studii si vârstă;
-  sprijinirea angajatorilor pentru a încadra persoane din rândul şomerilor;
- asigurarea perfecţionării pregătirii profesionale a personalului propriu în scopul creşterii gradului de competenţă a angajaţilor;
         În vederea realizării acestor obiective s-a acţionat prin:
-  îmbunătăţirea, modernizarea şi actualizarea procedurilor de lucru;
- utilizarea procedurilor unitare realizate la nivel naţional pentru activităţile desfăşurate, a fundamentării necesarului de formare profesională, a nevoii de măsuri active pentru promovarea ocupării forţei de muncă;
- creşterea nivelului de competenţă şi operativitate a personalului agenţiei, astfel încât acesta să rezolve cu promptitudine cerinţele beneficiarilor;
- dezvoltarea de relaţii de colaborare între agenţie şi angajatori, furnizori de servicii pentru ocupare şi de formare profesională;
- implementarea de proiecte cu finanţare din F.S.E. în cadrul POSDRU 2007 – 2013;
-  utilizarea eficientă a resurselor umane, materiale şi financiare de care am dispus.
Prin serviciile oferite gratuit, au fost sprijinite atât persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, cât şi angajatorii în vederea identificării de forţă de muncă în conformitate cu cerinţele pieţei.
Astfel, până la sfârşitul anului 2013, au fost asistate prin măsuri active de ocupare  35.821 de persoane.
Activitatea de informare şi consiliere privind cariera desfăşurată în anul 2013, s-a materializat în consilierea a 31.923 de persoane, din care 12.917 fiind persoane nou înregistrate.
În cele 12 luni din acest an, au fost încadrate 7.188 de persoane ca urmare a aplicării măsurilor active de stimulare a ocupării forţei de muncă.
Dintre acestea, 5.781 s – au angajat  prin servicii de medierea muncii şi consiliere şi informare privind cariera, iar 1407 prin alte măsuri active (stimularea mobilităţii muncii, acordarea de alocaţii, respectiv 30% din indemnizaţia de şomaj, acordarea de prime, servicii de consultanţă).
Activitatea compartimentului EURES s-a axat atât pe selecţia de forţă de muncă pentru oferte din străinătate, cât şi pe acţiuni de selectare de personal din afara ţării care să lucreze în România.
Situaţia locurilor de muncă ocupate prin intermediul AJOFM Dâmboviţa în anul 2013 este următoarea :
Ţara   Număr persoane mediate Număr persoane invitate  Număr persoane selectate         Domeniu / ocupatie
Spania         400    120    6        Agricultura
Danemarca    39    2        1        Agricultura
Germania       9      1        1        Domeniul gastronomic
(bucatar)
Finlanda      14      1        1        Agricultura
Germania     4        1        1        Domeniul gastronomic
(ospatar)
   Norvegia
      15
         1        1        Ingineri
Republica Ceha     20      3        3        Slefuitori, Pilitori
Dntre cele 189 de persoane înscrise pentru ocuparea unui loc de muncă în străinătate, 14 s – au angajat prin activitatea de mediere EURES.
În aceiaşi perioadă de timp, au fost încheiate 270 de convenţii cu agenţi economici, care au încadrat 340 de şomeri din categoria persoanelor cu vârsta peste 45 de ani, 87 de absolvenţi de învăţământ din anul curent şi au fost încheiate 8 contracte de solidaritate prin care s-au subvenţionat locurile de muncă  pentru 6 tineri cu vârsta până în 25 de ani.
Evoluţia ratei şomajului în anul 2013
An 2013 / Luna     1        2        3        4        5        6        7        8        9        10      11      12
Rata somajului (%)         7.62   7.40   7.07   6.81   6.64   6.75   7.49   7.16   6.51   7.50   8.10   8.06
         Au fost organizate de asemenea, 8 burse ale locurilor de muncă care au avut ca rezultat angajarea a 480 de persoane.
Obiectivele propuse în activitatea de formare profesională la începutul anului au fost atinse.
În perioada analizată au fost finalizate 71 cursuri cu 1.052 absolvenţi, dintre care 412 s-au încadrat în muncă.
Cele mai solicitate ocupaţii în anul 2013 au fost :
- coafor, manichiură – pedichiură, lucrător în comerţ, ospătar, bucătar, operator calculator, inspector resurse umane, confecţioner articole textile.
La data de 31 decembrie 2013, AJOFM Dâmboviţa avea în derulare 16 cursuri de formare profesională.
          La sfârşitul anului 2013,  se înregistra o rată a şomajului de 8,06 % faţă de 7,46% cât se înregistra la începutul anului şi 7,68% la sfârşitul lunii decembrie 2012.
         Evolutia numărului de şomeri înregistraţi şi a celor indemnizaţi:
An 2013 / Luna     1        2        3        4        5        6        7        8        9        10      11      12
Someri inregistrati 16221 15750 15038 14490 14132 14365 15937 15228 13849 15967 17229 17157
Someri indemnizati         5175  4966  4040  4055  3749  3647  3786  4155  4661  4626  5094  5187
           Repartizarea şomerilor pe categorii de vârstă :
Analiza activităţii AJOFM Dâmboviţa poate fi făcută doar în contextul general economic, determinat de evoluţia demografică, cât şi de fenomene legate de funcţionarea pieţei muncii din România  în contextul european.
          Piaţa muncii din ultimii ani a fost puternic influenţată de transformarea economică şi socială, în special de declanşarea crizei economice, rata şomajului înregistrat cunoscând o evoluţie fluctuantă în perioada 2011 – 2013, nivelul cel mai ridicat – 8,25 la începutul anului 2011, 5,48 – nivelul cel mai scăzut înregistrat în iunie 2012 şi 8,06 – la sfârşitul anului 2013.
  În acest context, tinând seama de rezultatele obţinute prin implementarea programelor de ocupare, a planului de formare profesională, a proiectelor cu finanţare externă, a celorlalte acţiuni, se poate emite concluzia generală potrivit căreia AJOFM Dâmboviţa şi-a atins obiectivele stabilite pentru anul 2013.
Actualitate, Administrație, Local

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: