Breaking News

Dosare penale pentru munca nedeclarată

Feb 04, 2014

Pentru realizarea acţiunilor stabilite în Programul Cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii în domeniul relaţiilor de muncă, I.T.M. Dâmboviţa a efectuat în anul 2013 controale de fond, tematice şi cu caracter preventiv la toate categoriile de angajatori care angajează salariaţi pe bază de contract individual de muncă sau zilieri în sensul Legii 52/2011. Obiectivele principale de verificare le-au constituit: respectarea legislaţiei muncii privind angajarea în muncă, în timpul executării contractelor de muncă şi la încetarea acestora, stabilirea şi respectarea duratei timpului de muncă şi de repaus, stabilirea şi acordarea drepturilor salariale precum şi a celorlalte drepturi ce decurg din munca prestată, accesul fără discriminare pe piaţa muncii al tuturor persoanelor apte de muncă, respectarea clauzelor contractelor colective de muncă şi a celorlalte prevederi cuprinse în legislaţia muncii.

În anul 2013, prin acţiunile de control desfăşurate în domeniul relaţiilor de muncă s-au obţinut următoarele rezultate: 1253 angajatori controlaţi; 73.452 număr salariaţi ai angajatorilor controlaţi, 392 angajatori sancţionaţi; 541 sancţiuni contravenţionale aplicate; 1.547.100 lei valoare amenzi aplicate.

,,În anul 2013, controalele privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată (fără forme legale de angajare) s-au concretizat în următoarele rezultate: 94 angajatori sancţionaţi pentru folosirea forţei de muncă nedeclarate; 256 persoane găsite fără forme legale de angajare, din care 93 femei; 142 contracte individuale de muncă încheiate persoanelor depistate lucrând fără forme legale; 1.230.000 lei – valoarea amenzilor aplicate pentru munca nedeclarată; 6 infracţiuni constatate pentru primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără forme legale de angajare.

În urma controalelor desfăşurate, s-a constatat că munca nedeclarată s-a manifestat cu preponderenţă în comerţ, construcţii, prestări servicii, panificaţie, transporturi. În unităţile în care s-au constatat încălcări ale prevederilor legale, pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate pentru munca fără forme legale, potrivit art. 260 (1) lit. „e” din Codul Muncii, inspectorii de muncă au dispus măsuri pentru încheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă. În anul 2013, din totalul de 256 persoane găsite muncind fără forme legale, în 142 cazuri s-au întocmit contracte individuale de muncă potrivit prevederilor Codului muncii. În 6 cazuri au fost sesizate organele de urmărire penală ca urmare a constatării încălcării art. 264 alin. 3 din Codul muncii, care sancţionează cu închisoare de la 1 la 2 ani sau cu amendă penală primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă,, , a declarat Marius Lixandru, inspector șef al ITM Dâmbovița.

Actualitate, Local

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete:,