Breaking News

ANGAJATORI SANCȚIONAȚI

Mar 12, 2014

Activitatea I.T.M. Dâmboviţa în luna februarie 2014 s-a concretizat în verificarea a 167 de angajatori în domeniul relaţiilor de muncă şi 161 în cel al securităţii şi sănătăţii în muncă.

În domeniul relaţiilor de muncă 26 de angajatori au fost sancţionaţi cu amenzi în valoare de 120.000 de lei, pentru o serie de neconformităţi: neplata orelor suplimentare şi lipsa evidenţei acestora; neînregistrarea registrului de evidenţă a salariaţilor; nerespectarea actelor normative privind plasarea forţei de muncă în străinătate, respectiv, lipsa autorizaţiei pentru desfăşurarea unei astfel de activităţi şi a prevederii referitoare la stabilirea salariului obţinut în străinătate.

În urma acţiunilor de identificare a muncii nedeclarate 15 persoane au fost depistate muncind fără forme legale. 6 angajatori au fost sancţionaţi cu amenzi în valoare de 70.000 de lei iar un angajator, din domeniul construcţiilor, a fost trimis către organele de cercetare penală pentru primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără încheierea contractelor individuale de muncă.

Tot în cadrul acţiunilor de identificare a muncii la negru, în luna februarie, au fost iniţiate două campanii: una în domeniul panificaţiei iar a doua, sub denumirea „O zi pe săptămână” în domeniul confecţiilor textile, aceasta din urmă continuând şi în lunile următoare pe domenii diferite de activitate. În urma acestora s-au aplicat amenzi în valoare de 10000 de lei pentru munca fără forme legale în domeniul panificaţiei şi 300 de lei în cel al confecţiilor textile pentru alte încălcări legislative.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în urma controalelor efectuate au fost aplicate amenzi în valoare de 43000 de lei. Cele mai multe neconformităţi întâlnite erau legate de lipsa reviziilor la termenele legale a instalaţiilor de gaze, lipsa autorizării instalatorilor, existenţa improvizaţiilor la instalaţiile de gaze, lipsa centurii de împământare la instalaţiile electrice, lipsa materialelor informative şi a instruirii periodice a personalului.

Un număr important de acţiuni de control a fost generat de sesizările primite din partea petenţilor – persoane fizice, juridice şi instituţii publice.

În luna februarie 2014 au fost înregistrate 27 de petiţii care reclamau conflictele de muncă apărute între angajatori şi salariaţi. Cele mai multe se refereau la nerespectarea clauzelor contractelor de muncă, munca la negru, neonorarea drepturilor salariale pentru munca prestată, neacordarea repausului săptămânal, lipsa remunerării orelor suplimentare. Indiferent de modalitatea de adresare a solicitărilor (prin poştă, direct la sediul instituţiei, poştă electronică sau cutia poştală din incinta sediului) toate au fost soluţionate în termenul legal.

Actualitate, Local

Despre autor

Informatie in curs de actualizare