Breaking News

Breaking News

Sinaxa stareților și a starețelor din Arhiepiscopia Târgoviștei

Mar 20, 2014
Joi20 martie 2014, în Aula Sf. Voievod Neagoe Basarab a Reşedinţei eparhiale din Târgovişte, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit NIFON, s-a desfăşurat  Sinaxa stareţilor şi a stareţelor din Arhiepiscopia Târgoviştei, pe ordinea de zi aflându-se probleme curente ale comunităţilor monahale din Eparhia noastră.
Evenimentul a început cu rugăciunea de binecuvântare şi cuvântul de învãţătură al Înaltpreasfinţiei Sale, care a evidenţiat importanţa pastoral-misionară a monahismului pentru viaţa de credinţă şi spiritualitatea Bisericii noastre, precum şi aportul monahilor la promovarea valorilor evanghelice în societatea contemporană.
În cadrul întâlnirii  au fost discutate  probleme duhovniceşti, administrative, cultural-educaţionale şi economic-gospodăreşti ale celor douăsprezece aşezăminte monahale din Eparhia noastră, în cadrul discuţiilor prezentându-se şi modalitatea în care au fost rezolvate acestea, în mod specific, de una sau alta din comunităţile monahale. S-a accentuat nevoia educaţiei permanente, a perfecţionării, a respectării rigorii legislaţiei canonice cu privire la viaţa monahală, dar şi modalităţi de aprofundare a spiritualităţii ortodoxe şi a studiului teologic, precum şi mijloace de promovare a bunei orânduieli administrativ-gospodăreşti în viaţa obştilor monahale. De asemenea, au fost prezentate hotărârile recente ale Sfântului Sinod cu privire la monahism şi modalităţile concrete de ducere la îndeplinire şi respectare a lor. S-a subliniat  şi necesitatea intensificării legăturilor duhovniceşti şi misionare dintre mânăstire şi parohie, pentru a oferi lumii noastre o puternică mărturie misionară, iar bucuria Evangheliei lui Hristos să poată susţine viaţa de credinţă a creştinilor noştri,  prin efortul susţinut al celor două entităţi ecleziale. Au fost reamintite  evenimentele majore ale anului în curs:comemorarea omagială a Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, la 300 de ani de la trecerea sa la cele veşnice, dimpreună cu fiii şi sfetnicul său, şi  comemorarea celor 360 de ani de la trecerea la cele veşnice a Voievodului Matei Basarab, ocrotitor şi promotor al Ortodoxiei româneşti, ctitor de civilizaţie, cultură şi spiritualitate românească.
Precizăm că sinaxa reprezintă adunarea stareţilor şi a stareţelor mânăstirilor în care se discută probleme de ordin duhovnicesc, administrativ şi cultural, fiind şi un bun prilej ca aceştia să-şi poată împărtăşi experienţa spirituală şi gospodărească, dar şi să iniţieze proiecte comune de promovare a misiunii Bisericii în societatea contemporană.
BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIŞTEI
Actualitate, Local

Despre autor

Informatie in curs de actualizare