Breaking News

Susţinerea concepţiei unei regiuni multipolare în cadrul căreia toate municipiile reședință de judeţ sǎ fie incluse în lista polilor de dezvoltare

Mar 12, 2014

Deputatul Ionuș Săvoiu a adresat, viceprim-ministrului, o întrebare referitoare la modificare HG 998, care să includǎ toate municipiile reședință de judeţ în lista polilor de dezvoltare, pentru susţinerea cu mai multǎ tǎrie a conceptului de regiuni multipolare. Iată cum și-a argumentat deputatul solicitare, precum și, în linii mari, ce răspuns a primit.

 

Domnule Viceprim-Ministru,

 

Executivul a stabilit în anul 2008, prin Hotǎrârea de Guvern nr. 998/2008, completatǎ prin Hotǎrârea de Guvern nr. 1149 din 18 septembrie 2008, polii de creștere în număr de 7 (Iaşi, Constanţa, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca şi Braşov) și polii de dezvoltare urbană în număr de 13 (Arad, Baia Mare, Bacău, Brăila, Galaţi, Deva, Oradea, Piteşti, Râmnicu-Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu Mureş) care, din experienţa de pânǎ acum, au beneficiat cu prioritate investiții consistente din fonduri europene. „Coincidența” face ca ecuaţia 7 + 13 = 20 de poli de creștere și dezvoltare să se plieze concepției de regionalizare a PDL-ului. Ne aducem aminte că aceștia au lansat ideea desființării județelor actuale și crearea a 20 de județe mai mari, care să se constituie ulterior în regiuni de dezvoltare.

În același timp, devine evident conflictul de logică între situația consacrată prin Hotărârile de Guvern amintite și proiectul Guvernului USL privind stimularea procesului de multipolaritate a dezvoltării regionale.

Consider oportunǎ şi în acelaşi timp necesarǎ luarea unei decizii politice de modificare a actului normativ de desemnare a polilor de dezvoltare urbană, pentru a adăuga listei și alte centre care să respecte concepția de dezvoltare regională multipolară.

Toate municipiile reședință de județ omise anterior, printre care aș enumera în primul rând Târgoviște, Alexandria, Bistrița, Târgu Jiu, Buzău sunt esențiale pe harta dezvoltării regionale durabile a României si ar putea fi incluse în lista polilor de dezvoltare. Măsura ar veni în întâmpinarea intențiilor declarate de atenuare a dezechilibrelor de dezvoltare regionalǎ, pentru sustinerea conceptului de constituire a unor regiuni multipolare, respectiv crearea unei structuri spațiale care să impulsioneze dezvoltarea economică echilibrată teritorial.

 

 

Domnule Viceprim-Ministru,

Intenţioneazǎ Guvernul României sǎ modifice Hotǎrârea de Guvern nr. 998/2008, completatǎ prin Hotǎrârea de Guvern nr. 1149 din 18 septembrie 2008, astfel încât sǎ includǎ toate municipiile reședință de judeţ în lista polilor de dezvoltare, pentru susţinerea cu mai multǎ tǎrie a conceptului de regiuni multipolare?

Iată, parțial, răspunsul primit:

,,La stabilirea celor 7 poli de creștere, precum și a celor 13 poli de dezvoltare, prin HG 998, s-a avut în vedere atât existența unor zone economice, cu un potențial mare de dezvoltare, cât și configurația actuală a celor 8 regiuni de dezvoltare. Cu privire la instrumentele pentru punerea în aplicare a măsurilor adoptate în cadrul procesului de descentralizare și regionalizare, programul de guvernare 2013-2016 prevede modificarea tuturor actelor normative cu privire la administrația locală. Vor fi modificate: Legea administrației publice locale 215/2001, Legea 273 privind finanțele publice locale, Legea instituției prefectului 340, Legea statutului aleșilor locali 393, Legea descentralizării 195 și dezvoltării regionale 315.

HG 998 pentru desemnarea polilor naționali de creștere în care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitară și națională este un act normativ, adoptat în baza legii 315, astfel că modificarea legii cadru va genera și modificarea legislației subsecvente,,.

Actualitate

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: