Breaking News

În luna aprilie, Inspectoratul Teritorial de muncă Târgovişte a amendat la sânge ilegalitatea muncii

Mai 12, 2014

În cursul lunii aprilie 2014, I.T.M. Dâmboviţa a efectuat 331 de controale, din care 184 au vizat legislaţia muncii privind relaţiile de muncă şi 147 securitatea şi sănătatea în muncă.

În domeniul relaţiilor de muncă au fost organizate campanii suplimentare, sub denumirea „O zi pe săptămână”, dedicate exclusiv identificării muncii nedeclarate în toate sectoarele de activitate. În urma acestora au fost depistate 17 persoane muncind fără forme legale în domeniile construcţii, comerţ şi confecţii metalice pentru 7 angajatori, cărora li s-au aplicat amenzi în valoare de 80.000 de lei. Un angajator din domeniul construcţiilor a fost identificat cu 9 persoane prestând activitate fără a le încheia contracte individuale de muncă. Având în vedere faptul că folosea mai mult de 5 persoane fără forme legale, conform Codului Muncii, acesta a fost trimis către organele de cercetare penală.

O altă campanie organizată a vizat activitatea de fabricare şi comercializare a produselor de panificaţie. Toţi angajatorii controlaţi aveau încheiate contracte de muncă pentru toţi salariaţii.

În afară de identificarea muncii la negru, în urma controalelor efectuate s-au constatat încălcări ale legislaţiei muncii referitoare la: lipsa evidenţei programului de lucru, a orelor suplimentare, a repausului săptămânal şi neînregistrarea în termenele legale a registrului de evidenţă a salariaţilor.

Valoarea totală a amenzilor aplicate s-a ridicat la 100.000 de lei şi s-au dispus măsuri de intrare în legalitate.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în urma controalelor efectuate au fost aplicate amenzi în valoare de 43000 de lei, cu 10% mai mică faţă de luna aprilie. Cele mai multe neconformităţi întâlnite erau legate de: lipsa instruirii lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă, neacordarea echipamentului individual de protecţie, neutilizarea echipamentului individual de protecţie, nerealizarea măsurilor dispuse prin procesele verbale anterioare.

Actualitate, Local

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: