Breaking News

Orașul Răcari a rămas fără viceprimar

Noi 23, 2015
În ședința ordinară din data de 19 noimbrie a.c., Consiliul Local al primăriei Răcari a votat cu  12 „pentru”,  2 “abtineri” 1 vot “împotrivă”, primul punct de pe ordinea de zi, și anume “ Proiect de hotarare privind schimbarea din functie a viceprimarului orasului Racari, judetul Dambovita.”
Principalul motiv pentru care primarul orașului Răcari a inaintat acest proiect de hotărâre Consiliului Local, a fost comportamentul indisciplinat al viceprimarului Marian Manu.
“Plecând de la dispozitiile art. 57 al 2 din Legea nr 215/2001- privind administrația publică locală, modificată și completată: (2)” Viceprimarul este subordonat primarului și înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atributiile sale”, arăt că la această dată colaborarea între primar și viceprimar este grav afectată, iremediabil și imposibil de reluat în condiții de încredere și colaborare, cum de altfel articolul citat, descrie această funcție ca fiind “subordonat primarului și înlocuitor de drept al acestuia”, lucru care în situația de față este imposibil de realizat.”, arată primarul în nota de fundamentare trimisă consilierilor.
Un alt aspect pentru care Marius Caravețeanu a luat această hotărâre este faptul că viceprimarul nu și-a îndeplinit nici atribuțiile de serviciu din cadrul departamentului de taxe și impozite: „ Nu pot sa trec neobservată activitatea defectuoasă pe care acesta a desfasurat-o în exercitarea coordonarii Biroului de impozite și taxe, precum și activitatea de executor fiscal, în care nu a depus toate diligentele prevăzute de pârghiile legale iî recuperarea creanțelor fiscale restante de la persoane fizice și juridice, contribuabili la bugetul local, astfel în urma controlului Curții de Conturi au fost identificate unele aspecte negative în acest compartiment coordonat de către domnul viceprimar, care prin atribuțiile delegate prin fișa postului, trebuia să coordoneze această activitate  care să conducă la realizarea în procent cât mai mare a colectării bugetului local.
Față de îndeplinirea acestor sarcini, în fiecare ședință de lucru i-am solicitat să prezinte situația executărilor pentru  marii datornici la bugetul local,  activitate pentru care de fiecare dată găsea o scuză pentru întarzierea  promovării  procedurilor  de executare silită.
Tot în sarcina dumnealui este delegată reprezentarea UAT orasșl Răcari în cadrul  celor două Asociații de Dezvoltare Intercomunitară – apa și gunoi la nivelul județului Dâmbovița, fiind responsabil în relația cu aceste instituții, dar și în activitatea de colectare a taxei de habitat restante  de la populatie începand cu 01.07.2009 până în prezent.
Si această activitate a fost superficial îndeplinită, fapt constatat de către Curtea de cCnturi, care în finalul misiunii de audit a stabilit măsura imputării sumelor provenite din executarea silită a creanțelor față de aceste instituții  și, obligarea autorității de a colecta toate restantele de la populație pentru perioada mai sus mentionată până la data de 31.12.2014, lucru care nu a fost adus la îndeplinire decât  într-un procent foarte mic.”.
Flash, Politică

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete:, , , , , ,