Breaking News

Breaking News

TÂRGOVIȘTE: A început depunerea dosarelor pentru acordarea ajutoarelor de încălzire

Noi 01, 2017

Începând de astăzi, 01 noimbrie a.c. la nivelul municipiului Târgoviște au început înscrierile pentru depusenerea dosarelor de încălzire pentru sezonul rece.

Conform legislației în vigoare, acesta este o masură socială și se acordă din luna noimbrie 2017 și pănă in martie 2018.

Beneficiari sunt familiie  care se încadrează în suma de 615 lei venit mediu net pe membr, iar dosarele de depun la Direcția de Asistență Socială din Calea Domnească nr.216, și tot aici se poate completa și formularul tip ce trebuie atașat la dosar, împreună cu alte documente.

Ajutoarele de încălzire se acordă pentru gaze, combustibili solizi și energie electrică.

Ca și anii trecuți nu pot beneficia de acest ajutor cei care dețin imobile în afara locuinței de domiciliu, terenuri mai mare de 1000 mp suprafată în mediul urbam și 2000 mp în rural, aitomobile cu o vechime mai mică de 10 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 20 noimbrie pentru tot sezonul rece și până pe 20 ale fiecarei luni pentru perioada următoare.

Pentru verificarea îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, cererea şi declaraţia pe proprie răspundere va fi  însoţita de documente doveditoare privind componenţa familiei, veniturile realizate şi bunurile deţinute de membrii acesteia, după cum urmează:

• cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei – formulare tip (puse la dispoziţie de către Direcţia de Asistenţa Socială Targoviste);

•    copie după actele de identitate pentru toţi membrii familiei care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul,;

•    certificate de naştere pentru copiii minori sub 14 ani;

•    adeverinţă de la asociaţia de proprietari/locatari din care să rezulte că sunt înscrise în carte de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;

•    acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţa de locuinţa pentru care solicită ajutorul:

-    proprietar: copie contract de vânzare – cumpărare, extras de carte       funciară;

-    chirias:contract de închiriere valabil la data depunerii cererii;

-    comodatar: contract de comodat valabil la data depunerii cererii;

-    împuternicit: împuternicire din partea proprietarului locuinţei sau a titularului contractului de închiriere;

•    acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii :

-    adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă;

-    cupoane de pensii;

-    cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;

-    cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap;

-    cupoane indemnizatie somaj;

-    alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare;

-    acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, renta/subvenţie agricolă, etc.;

-    declaraţie privind alte venituri realizate;

•    pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu gaze naturale –  factură de plată, proces verbal de punere in functiune centrala/convector.

•    pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu energie electrica –  factură de plată.

• Cetificat fiscal Taxe si Impozite cu viza de la Registrul Agricol.

• Copie talon pentru proprietarii de autoturism/motocicleta.

Orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia se comunica primarului, in termen de 5 zile de la data modificarii, prin depunerea unei noi cereri si declaratii pe propria raspundere.

Actualitate, Flash

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: