Breaking News

Breaking News

Școala Gimnazială Specială Târgoviște va fi reabilitată

Iul 05, 2018

Școala Gimnazială Specială Târgoviște este unitatea de învățamânt care promovează programe educaționalè și terapeutic-recuperatorii pentru copii cu nevoi speciale, în vederea oferirii acestora posibilitatea unei dezvoltări armonioase, atât în ceea ce privește autonomia personală cât și socială.

Școala  oferă servicii educational-terapeutice specifice învățământului special pre-primar, primar și gimnazial, atât unui număr de peste 200 de copii cu deficiente grave, severe, profunde și asociate (deficiență mintală și neuromotorie, autism, sindrom Down, s.a.), dar și elevilor cu cerințe educative speciale, înscriși în unitățile de învățământ de masă de pe raza județului. Colectivul didactic acoperă un total de 93 norme didactice acestea fiind calificate în specializările: psihopedagogie specială, logopedie, kinetoterapie, psihodiagnoză, învățător/profesor itinerant/de sprijin, învățător/profesor educator.

Beneficiarii serviciilor sunt elevi aflați în grija D.G.A.S.P.C. Dâmbovița, elevi beneficiari ai Centrului de zi pentru copiii cu dizabilități (D.A.S., ONG-uri) și elevii aflați în grija familiei. În vederea unei eficiente integrări sociale și a recuperării elevilor, toți factorii implicați în actul educational și terapeutic din instituție și comunitate/parteneri, concură atât în plan curricular cât și extracurricular prin multiple activități din spectrul formal și nonformal.

Pentru a veni în sprijinul acestor elevi speciali, pe data de 1 iunie a.c.,Consiliul Județean Dâmbovița a depus un proiect pentru reabilitarea și modernizarea unității, proiect care va fi finanțat prin fonduri europene în valoare totală de peste 6.800.000 lei.

“Durata estimată de execuție a acestui proiect este de 21 luni, din care durata estimată de execuție a lucrărilor 18 luni.

Obiectivul general al proiectului este reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu special din județul Dâmbovița, în perioada de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023.

Obiectivul specific al proiectului este reabilitarea, refuncționalizarea și asigurarea dotării necesare pentru sporirea gradului de confort instituțional al persoanelor cu dizabilități la Școala Gimnazială Specială Târgoviște.”, a precizat Daniel Comănescu, președintele CJD.

Actualitate, Flash

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: