Breaking News

Mai mulți angajatori, sancționați pentru nerespectarea legislației în muncă

Dec 12, 2019

Reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, a organizat Campania de verificare a respectării legislației muncii referitoare la relațiile de muncă de către operatorii de transport rutier de mărfuri și de persoane.

Prin desfășurarea acestei acțiuni s-au avut în vedere următoarele obiective: identificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarată; verificarea respectării termenelor de transmitere a Registrului de evidență a salariaților (Revisal) la inspectoratul teritorial de muncă; aplicarea regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto; respectarea prevederilor Codului Muncii privind: încheierea contractului individual de muncă cu normă întreagă sau timp parțial, munca suplimentară, munca de noapte, repausul săptămânal, sărbătorile legale, plata salariului și garantarea în plată a salariului minim brut pe țară, precum și plata indemnizației primită de conducătorii auto pe perioada delegării sau detașării în altă localitate în țară sau străinătate.

Au fost controlați 24 angajatori, în urma cărora s-au constatat următoarele deficiențe: neevidențierea corespunzătoare a timpului de lucru; nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal; neplata orelor de noapte și a orelor suplimentare; nerespectarea termenelor de transmitere a Registrului de evidență a salariaților (Revisal) la inspectoratul teritorial de muncă.

În cadrul acestei campanii au fost identificate două persoane desfășurând activitate fără încheierea contractelor individuale de muncă iar o persoană nu a fost înregistrată în Registrului de evidență a salariaților.

Pentru toate aceste deficiențe angajatorii au fost sancționați contravențional, dispunându-li-se, în același timp, și măsuri de intrare în legalitate.

Actualitate, Flash

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: