Breaking News

A fost votată noua lege a carantinei! Principalele prevederi! 

Iul 10, 2020

Cu 266 de voturi pentru, Camera Deputaților a votat noua lege a carantinei și izolării. Proiectul prevede măsuri care se instituie în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, iar aplicarea legii are în vedere apărarea sănătăţii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi a ordinii publice. Toate măsurile dispuse vor fi proporţionale cu situaţia care le-a determinat şi vor fi aplicate în mod nediscriminatoriu.

Proiectul definește, în cuprinsul său, carantina și izolarea ca fiind:

CARANTINA persoanelor =  “măsură de prevenire a răspândirii bolilor infectocontagioase, constând în separarea fizică a persoanelor suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent patogen, de alte persoane, în spaţii special desemnate de către autorităţi, la domiciliu sau în locaţia declarată de către persoana carantinată stabilită prin decizie motivată a Direcţiei de Sănătate Publică pentru fiecare persoană identificată, decizie care va conţine menţiuni cu privire la data şi emitentul actului, numele şi datele de identificare ale persoanei carantinate, durata măsurii şi calea de atac prevăzută de lege”. IZOLAREA persoanelor =  este “măsura care constă în separarea fizică a persoanelor afectate de o boală infectocontagioasă sau a persoanelor purtătoare ale unui agent patogen, la domiciliu sau într-o unitate sanitară, în vederea monitorizării stării de sănătate şi/sau aplicării unui tratament pe baza consimţământului persoanelor şi numai dacă acest tratament se impune, în scopul vindecării şi reducerii gradului de contagiozitate”.

Astfel, principalele prevederi ale proiectului legislativ sunt:

-izolarea va fi obligatorie pentru bolnavi, la spital sau la domiciliu;

-tratamentul va putea fi refuzat de către pacienţi în scris;

-carantina va fi instituită printr-un ordin al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) pentru fiecare persoană, şi se aplică și suspecţilor;

-ordinul Direcției de Sănătate Publică poate fi atacat în instanţă;

-cine nu respectă carantina va fi amendat;

-medicii vor putea fi detaşaţi obligatoriu, pe o perioadă de maximum 30 de zile.

-ordinul de detaşare nu se poate prelungi fără acordul persoanei în cauză.

-ordinul poate fi atacat, în termen legal, la instanţa de contencios administrativ.

Legea carantinei și izolării urmează să ajungă în Senat pentru votul final.

Actualitate, Flash

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: