Breaking News

Comuna Pucheni a intrat în carantină zonală, timp de 14 zile

Feb 18, 2021

Începând din această dimineață, de la ora 05:00, comuna dâmbovițeană Pucheni a intrat în carantină zonală, pentru 14zile, din cauza faptului că incidența la COVID-19 (trei cazuri la 1000 de locuitori) a ajuns la 4,16. Astfel, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Secretar de Stat dr. Raed Arafat, a emis Ordinul nr. 6448 din 17.02.2021 privind instituirea carantinei. Măsurile obligatorii, atât pentru persoanele care se află permanent în zonă cât și pentru cele care tranzitează zona, sunt prevăzute atât în Hotărârea CJSU Dâmbovița nr. 36/17.02.2021 cât și în Ordinul Șefului DSU nr 6448/17.02.2021.

-Este strict interzisă intrarea / ieşirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.

- Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu exceptia motivelor bine justificate, pe baza declarației pe proprie răspundere, legitimație de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

- Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona carantinată:

  1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședință ori adresa declarată în zona menționată la art. 1 alin. (2) și introducerea acestora în bazele de date dedicate;
  2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de declarație pe propria răspundere, legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator, după caz;
  3. în intervalul orar 6,00-22,00, în interiorul zonei menționați la art. l alin. (2), se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

- Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință, gospodărie și locul/locurile de desUașurare a activității profesionale și înapoi;

- Deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

-Deplasarea pentru asistentă medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

-Deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină;

-Deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

-Deplasarea pentru realizarea de activităJi agricole;

-Deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;

-Îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;

-Eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;

-Participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;

 

 

 

Actualitate, Flash

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: