Breaking News

În atenția primăriilor! Intră în vigoare legea colectării selective a deșeurilor nepericuloase compostabile

Feb 19, 2021

Începând de mâine, 20 februarie a.c., intră în vigoare Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile, lege ce a fost publicată în luna august a anului trecut, și care are ca obiect stabilirea cadrului legislativ pentru desfășurarea activităților de gestionare a deșeurilor prin reciclarea/valorificarea acestora folosind opțiunea de compostare/digestie anaerobă, în vederea protejării sănătății umane și a mediului înconjurător.

Astfel conform legii, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, trebuie să:

 • implementeze sistemul de colectare separată a deșeurilor biodegradabile;
 • să extindă colectarea separată din ușă în ușă a biodeșeurilor în mediul urban;
 • sa extinda colectarea separata a deseurilor;
 • sa fie implementata schema „plătește pentru cât arunci”;
 • să încurajeze compostarea individuală în gospodăriile din mediul rural.

Deşeurile biodegradabile sunt deșeurile provenite din grădini şi parcuri, deşeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, din birouri, cantine, restaurante, comerţul cu ridicata, de la firme de catering şi magazinele de vânzare cu amănuntul, deşeuri similare provenite din unităţile de prelucrare a produselor alimentare.

Persoanele fizice şi juridice care generează deşeuri biodegradabile au obligaţia să depună aceste deşeuri în spaţiile indicate sau să le predea operatorilor autorizaţi pentru colectarea lor.

Începând cu intrarea legii în vigoare, comisarii Gărzii Naționale de Mediu pot aplica sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale, cuprinse între 5.000 lei și 15.000 lei pentru unități administrativ teritoriale, între 10.000 lei și 20.000 lei pentru unități administrativ teritoriale și persoane juridice și amenzi de la 400 la 800 lei pentru persoane fizice.

În urma procesului de tratare biologică a deșeurilor biodegradabile se obține compost și digestat clasificat în trei categorii de folosință:

 • Categoria A – produs de calitate foarte bună;
 • Categoria B – produs de calitate bună;
 • Categoria C – produs de calitate inferioară.

În vederea punerii pe piață și utilizării în agricultură, produsul obținut prin compostare/digestie având categoria A se supune procedurilor reglementate de Regulamentul (UE) 2019/1.009 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 de stabilire a normelor privind punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante UE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.069/2009 și (CE) nr. 1.107/2009 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.003/2003.

Pentru produsele obținute prin compostare/digestie având categoriile B și C, prin normele tehnice se stabilesc standardele pentru libera circulație pe piața internă a produsului.

Certificarea categoriilor de compost conține atât referințe clare privind categoria de calitate cât și de utilizare a acestuia, aceasta efectuându-se de către organisme de certificare acreditate în conformitate cu procedura de evaluare a conformității prevăzută în Normele tehnice ale Legii 181/2020.

Compostul trebuie utilizat în funcție de categoria de calitate certificată în următoarele domenii:

 • Categoria A – agricultură și horticultură;
 • Categoria B – spații verzi, urbane sau rurale;
 • Categoria C – conform destinației stabilite de Normele tehnice ale Legii 181/2020.

 

 

Actualitate

Despre autor

Informatie in curs de actualizare