Noapte
Zi
20 February 2014
1 min read

Incepe vizarea carnetelor de rentier

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  informează că, pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2013, rentierii trebuie să se prezinte la unul dintre centrele judeţene ale Agenţiei,incepand 1 martie , pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. .

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar, în baza unei procuri autentice,avand  următoarele documente: carnetul de rentier agricol; contractul de arendare; actul de identitate în original; document coordonate bancare (opţional); decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată,  pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.

 A.P.I.A reaminteste ca renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2013 poate fi încasată de moştenitorii săi, doar dacă, până la 31 august 2014, moştenitorii vor depune la oricare centru judeţean al APIA,  respectiv al municipiului Bucureşti, carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă şi irevocabilă” (original şi copie), B.I/C.I./paşaport al moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum şi un extras de cont pe numele solicitantului.

In judetul Dambovita sunt inregistrati 370 de rentieri agricoli.

Publicitate

DBM EXPERTPARCHET, SERVICII PREMIUM PENTRU PARCHETUL TĂU


DBM EXPERTPARCHET vă oferă cele mai bune soluții pentru montarea și întreținerea oricărui tip de parchet. Profesioniștii DBM EXPERT PARCHET oferă numeroase servicii, de la rașchetare montaj, recondiționare parchet, întreținere , lăcuire până la chituire. Îi puteți găsi la numărul de telefon 0723.479.488 pentru o ofertă personalizată.

Companie de tehnologie specializată în soluții de dezvoltare software.

Contact: cybersmartsoft@yahoo.com

Articolul Anterior

,,Moralitatea, privită ca o soluție a dezvoltării societății românești,,

Articolul Urmator

Danil Zepiși a căștigat concursul pentru postul de inspector șef al IJP Dâmbovița

Ultimele Articole

Mergisus

Nu ratați

Vești bune pentru fermierii dâmbovițeni: APIA a autorizat plata avansului la subvenția pe suprafață

Agenția de Plăți și Intevenții în Agricultură a autorizat plata

Fermierii dâmbovițeni încă nu au solicitat despăgubirile pentru calamități

Având în vedere datele centralizate de Agenția de Plăți și