Breaking News

Sen.Titus Corlățean, interpelare referitoare la măsurile avute în vedere de către autorități pentru marcarea oficială la nivel național și internațional a zilei de 4 iunie ca Zi a Tratatului de la Trianon în România

Mai 31, 2022
În cursul zilei de astăzi, senatorul social democrat Titus Corlățean, președintele Comisiei pentru Politică Externă, a adresat Guvernului României o interpelare prin care solicită măsurile pe care autoritățile statului le au în vedere pentru marcarea zilei de 4 iunie ca zi a Tratatului de la Trianon.
“Stimate domnule Prim-ministru,
Stimați Miniștri,
Prin prezenta interpelare doresc să aduc în atenția oficialităților și, în consecință, a opiniei publice Legea nr.256 pentru declararea zilei de 4 iunie drept Ziua Tratatului de la Trianon în România, intrată în vigoare la data de 11 noiembrie 2020.
Tratatul de la Trianon este un act de o deosebită importanță istorică și politică, acesta a însemnat nu doar consfințirea juridică a revenirii Transilvaniei la Patria Mamă, România și recunoașterea internațională a acestei decizii istorice, ci și confirmarea drepturilor civile și politice ale românilor, care constituiau populația majoritară în acest teritoriu.
Legea menționată, al cărei inițiator sunt, a reglementat o serie de măsuri adecvate pentru marcarea oficială a acestei zile la nivel local și național, dar și în relațiile externe ale României, prin organizarea unor manifestări cultural-educative și științifice consacrate conștientizării semnificației și importanței Tratatului de la Trianon. În acest sens, autoritățile centrale și locale vor arbora drapelul României la data de 4 iunie și vor oferi sprijin pentru organizarea manifestărilor menționate.
Având în vedere aceste aspecte, vă solicit să mă informați cu privire la măsurile pe care intenționează să le adopte Guvernul și ministerele de resort pentru a marca oficial, potrivit prevederilor Legii nr.256/2020, Ziua Tratatului de la Trianon, pe plan intern și extern.”, se arată în interpelare.
Politică

Despre autor

Informatie in curs de actualizare