Noapte
Zi
21 July 2022
2 mins read

Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița angajează șofer!

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 29.07.2022, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de SOFER AUTOTURISME SI CAMIONETE pe durata incapacitatii temporare de munca a titularului de post, COR 832201- SERVICIUL TRANSPORT MECANIZARE- FORMATIE MECANIZARE MORENI – 1 post

 1.Criterii generale:

 • cetatenie romana sau cetatenia altor state membre UE si domiciliul in Romania
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale, Codul Muncii

 2.Criterii specifice:

 • Studii medii sau scoala profesionala
 • Permis auto categoria B si C
 • Istoric sanctiuni auto
 • Cazier judiciar
 • Cunostinte legislatie rutiera
 • Cunostinte minime mecanica auto
 • Sa fie apt/a din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii)

 3. Descrierea postului:

 • Ø Exploatarea mijlocului de transport din dotare conform necesitatilor Serviciului Transport Mecanizare
 • Ø Manevrarea autoturismului in vederea indeplinirii programului de lucru in siguranta
 • Ø Completarea si predarea tuturor documentelor conform dispozitiilor primite
 • Ø Contactul permanent cu Seful Formatiei si cu Seful Serviciului Transport Mecanizare

 4.In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Biroul Resurse Umane al  Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 25.07.2022-27.07.2022, interval orar 08.00-16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:

–  Dosar cu sina

–  Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului

–  Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal-se completeaza la depunerea dosarului

– Curriculum vitae

–  Copia actului de identitate

–  Copii diplome de studii/adeverinte privind nivelul studiilor finalizate

–  Copia permis auto categoría B si C

–  Cazier judiciar in original

–  Istoric sanctiuni auto in original

–  Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului- in original

 Copiile actelor prevazute mai sus, se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane sau in copii legalizate.

Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus si depun un dosar de inscriere care sa cuprinda documentele solicitate.

 1. 5.   Proba scrisa de specialitate – test grila – 29.07.2022, ora 09:30.

– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte

– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

 1. 6.   Proba practica – 29.07.2022, incepand cu ora 11:00.

   Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila.Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte pentru a fi declarat admis,

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Biroul Resurse Umane  al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E

concurs ocuparea postului vacant de de SOFER AUTOTURISME SI CAMIONETE pe durata incapacitatii temporare de munca a titularului de post, COR 832201- SERVICIUL TRANSPORT MECANIZARE- FORMATIE MECANIZARE MORENI – 1 post

 1. Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 2. Ordonanta de urgenta nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice- republicata (codul rutier- cu modificarile si completarile ulterioare);

 3. Hotararea nr.1373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;

 4. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare

 Capitolul II – Domeniu de aplicare

 Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor

 5. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

 Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

 SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;

Publicitate

DBM EXPERTPARCHET, SERVICII PREMIUM PENTRU PARCHETUL TĂU


DBM EXPERTPARCHET vă oferă cele mai bune soluții pentru montarea și întreținerea oricărui tip de parchet. Profesioniștii DBM EXPERT PARCHET oferă numeroase servicii, de la rașchetare montaj, recondiționare parchet, întreținere , lăcuire până la chituire. Îi puteți găsi la numărul de telefon 0723.479.488 pentru o ofertă personalizată.

Companie de tehnologie specializată în soluții de dezvoltare software.

Contact: cybersmartsoft@yahoo.com

Articolul Anterior

32 de ani de la (re)înființarea Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița ISTORIE- ACTUALITATE ÎNTRE TRECUT ȘI PREZENT

Articolul Urmator

Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița caută Șef Sector, Secția Titu! Vezi aici condițiile de angajare!

Ultimele Articole

8000 de dâmbovițeni prezenți la Noaptea Muzeelor

În acest an, Noaptea Muzeelor a fost una atipică. Foarte mulți muzeografi și angajați ai unităților au ieșit la proteste din cauza inechităților și salariilor mici, refuzând participarea la eveniment. Deși în
Mergisus