Noapte
Zi
19 August 2022
2 mins read

CATD scoate la concurs un post de instalator în cadrul Secției Titu

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 31.08.2022, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de INSTALATOR INSTALATII TEHNICO SANITARE SI DE GAZE in cadrul SECTOR STATII APA -ARIE DE OPERARE STATIE APA TITU- SECTIE TITU- 1 post

1.Criterii generale:

 • cetatenie romana sau cetatenia altor state membre UE si domiciliul in Romania
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale, Codul Muncii

 2.Criterii specifice:

 • Ø Studii liceale de specialitate/scoala profesionala de specialitate si/sau certificat de calificare/certificat de competente profesionale  in meseria de instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze
 • Ø Sa fie apt/a din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii

 3. Descrierea postului:

 • Ø Asigura activitatea de interventie pentru remedierea avariilor la instalatii, retele de distributie a apei
 • Ø Efectueaza reparatii curente/capitale la retelele/instalatiile de distributie a apei
 • Ø Controleaza, repara si intretine in buna functionare instalatiile de clorinare din statiile de pompe
 • Ø Asigura functionarea statiei de apa, executa interventii, reparatii la statia de apa, retele de bransamente de apa, identifica pierderi din caminele de apometre, citeste apometre

 4. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Biroul Resurse Umane al  Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 23.08.2022-29.08.2022, interval orar 08.00-16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:

–  Dosar cu sina;

–  Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

–  Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal-se completeaza la depunerea dosarului;

– Curriculum vitae;

–  Copia actului de identitate;

–  Copii diplome de studii/adeverinte privind nivelul studiilor finalizate, copii certificate calificare/competente profesionale in meseria de instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze

–  Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane sau in copii legalizate.

Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus si depun un dosar de inscriere care sa cuprinda documentele solicitate.

 1. 5.       Proba scrisa de specialitate – test grila –31.08.2022, ora 09:30.

– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte

– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

 1. 6.       Proba practica – 31.08.2022, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila.Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte pentru a fi declarat admis,

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Biroul Resurse Umane  al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E

concurs ocuparea postului vacant de INSTALATOR INSTALATII TEHNICO SANITARE SI DE GAZE in cadrul SECTOR STATII APA -ARIE DE OPERARE STATIE APA TITU- SECTIE TITU- 1 post

 1. 1.        Manualul de instalatii – Instalatii Sanitare – Editura ARTECNO Bucuresti, 2010, disponibil pe internet
 • Capitolul 2 – Instalatii de alimentare cu apa

2.4 – Instalatii interioare de alimentare cu apa rece si calda pentru consum menajer

2.6 – Retele exterioare de alimentare cu apa rece din ansambluri de cladiri

2.7 – Instalatii pentru acumularea (stocarea) apei reci

2.8- Instalatii pentru ridicarea presiunii apei reci

 2. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare

 • Capitolul II – Domeniu de aplicare
 • Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor
 1. 3.    Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,

      Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

 • SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;

Publicitate

DBM EXPERTPARCHET, SERVICII PREMIUM PENTRU PARCHETUL TĂU


DBM EXPERTPARCHET vă oferă cele mai bune soluții pentru montarea și întreținerea oricărui tip de parchet. Profesioniștii DBM EXPERT PARCHET oferă numeroase servicii, de la rașchetare montaj, recondiționare parchet, întreținere , lăcuire până la chituire. Îi puteți găsi la numărul de telefon 0723.479.488 pentru o ofertă personalizată.

Companie de tehnologie specializată în soluții de dezvoltare software.

Contact: cybersmartsoft@yahoo.com

Articolul Anterior

Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița organizează concurs pentru ocuparea postului de instalator instalații tehnico sanitare și de gaze- Secția Găești

Articolul Urmator

PRODULEȘTI: Se oprește furnizarea apei potabile pe data de 24 august

Ultimele Articole

Mergisus