Noapte
Zi
19 August 2022
2 mins read

Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița caută vidanjor/curățitor canale pentru Secția Titu

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 31.08.2022, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de VIDANJOR CURATITOR CANALE in cadrul SECTOR RETELE APA CANALIZARE- FORMATIE RETELE CANALIZARE- ARIE DE OPERARE RETELE CANALIZARE VACUUM- SECTIE TITU- 1 POST

1.Criterii generale:

 • cetatenie romana sau cetatenia altor state membre UE si domiciliul in Romania
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale, Codul Muncii

 2.Criterii specifice:

 • Ø Studii: 10 clase sau scoala profesionala de specialitate
 • Ø Sa fie apt/a din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii

 3. Descrierea postului:

 • Asigura functionarea echipamentelor si instalatiilor, realizarea de lucrari de remediere la instalatii
 • Executa lucrari de reparatii capitale
 • Efectueaza controlul retelelor de apa si canalizare, corect si la timp
 • Exploateaza in conditii de siguranta sistemul de canalizare
 4.In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Biroul Resurse Umane al  Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 23.08.2022-29.08.2022, interval orar 08.00-16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:

–  Dosar cu sina;

–  Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

–  Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal-se completeaza la depunerea dosarului;

– Curriculum vitae;

–  Copia actului de identitate;

–  Copii diplome de studii/adeverinte privind nivelul studiilor finalizate

–  Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane sau in copii legalizate.

  Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus si depun un dosar de inscriere care sa cuprinda documentele solicitate.

 1. 5.                 Proba scrisa de specialitate – test grila –31.08.2022, ora 09:30.

– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte

– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

 1. 6.                 Proba practica – 31.08.2022, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila.Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte pentru a fi declarat admis,

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Biroul Resurse Umane  al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E

concurs ocuparea postului vacant de VIDANJOR CURATITOR CANALE in cadrul SECTOR RETELE APA CANALIZARE- FORMATIE RETELE CANALIZARE- ARIE DE OPERARE RETELE CANALIZARE VACUUM- SECTIE TITU- 1 POST

1. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare

 • Capitolul II – Domeniu de aplicare
 • Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor
 1. 2.      Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,

      Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

 • SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;

Publicitate

DBM EXPERTPARCHET, SERVICII PREMIUM PENTRU PARCHETUL TĂU


DBM EXPERTPARCHET vă oferă cele mai bune soluții pentru montarea și întreținerea oricărui tip de parchet. Profesioniștii DBM EXPERT PARCHET oferă numeroase servicii, de la rașchetare montaj, recondiționare parchet, întreținere , lăcuire până la chituire. Îi puteți găsi la numărul de telefon 0723.479.488 pentru o ofertă personalizată.

Companie de tehnologie specializată în soluții de dezvoltare software.

Contact: cybersmartsoft@yahoo.com

Articolul Anterior

TÂRGOVIȘTE: Modernizarea unităților școlare, prioritate pentru administrația locală

Articolul Urmator

CATD, ANUNȚ ANGAJARE instalator instalații tehnico sanitare și de gaze- Secția Titu

Ultimele Articole

Mergisus

Nu ratați