Breaking News

Colegiul „Constantin Cantacuzino” din Târgoviște încheie proiectul “Eficiența evaluării determină succesul învățării”

Noi 23, 2022

Mâine, începând cu ora ora 13:00, are loc, la Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Cantacuzino” Târgoviște, activitatea de încheiere a proiectului Erasmus+ Project no. 2020-1-RO01-KA102-078976, Eficiența evaluării determină succesul învățării, derulat în perioada decembrie 2020- noiembrie 2022.
Obiectivul general al acestui proiect a fost îmbunătățirea calității educației și a formării profesionale oferite de colegiu prin dezvoltarea competențelor de evaluare ale cadrelor didactice și ale elevilor de la profilul pedagogic, specializarea învațător-educatoare, implicit îmbunătățirea rezultatelor la examenele de certificare a competențelor profesionale și la concursul de titularizare în învățământul preuniversitar.
Proiectul a vizat atât creșterea eficienței evaluării procesului didactic prin diversificarea metodelor de evaluare în lecțiile susținute sau îndrumate la practica pedagogică, cât și recuperarea decalajelor în procesul învățării pentru elevii proveniți din mediul rural, prin exemple și transfer de bune practici în domeniul formării profesionale inițiale a învățătorilor și a educatoarelor.
Beneficiarii direcți, 32 de elevi de la filiera vocaţională, profil pedagogic, clasele a X-a și a XI-a și 10 profesori metodiști ai colegiului au valorificat experiențele din practica pedagogică observativă facilitată de școli din Uniunea Europeană – Colegiul Amor de Dios, Salamanca, Spania și Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes, Barcelos, Portugalia.
Pentru comunitatea școlară, impactul proiectului s-a raportat la mai buna organizare internă a practicii pedagogice și la dezvoltarea unui climat motivant de relaționare interpersonală, profesională prin creșterea spiritului de echipă. – Comunicat de presă- Coordonator proiect, Prof. înv. Primar Miricioiu Alexandra.

Actualitate, Flash

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: