Noapte
Zi
25 February 2023
1 min read

ITM Dâmbovița, termenele la care se transmit informațiile în REVISAL

Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița le reamintește angajatorilor care sunt termenele în care trebuie să transmită informațiile, în Registrul Electronic de Evidență a Salariaților, pentru a nu ajunge în situția de a primi sancțiuni, pentru eventuale întârzieri.

1. Cel târziu în ziua anterioară începerii activității, sau a intrării în vigoare a unor modificări, pentru:

-încheierea unui contract individual de muncă pentru un nou angajat;

-orice modificare ulterioara a unui CIM referitoare la: funcția/ocupația, tipul CIM, durata CIM (nedeterminată/determinată), durata timpului de muncă și repartizarea acestuia (în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial).

Dacă modificarea CIM se produce ca urmare a unei hotărâri judecătorești înregistrarea în registru se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunoștință de conținutul acesteia.

2.Cel tarziu in ziua anterioara datei suspendarii/datei incetarii suspendarii se transmit:

-perioada;

-cauzele suspendării;

-data încetării suspendării contractului individual de muncă, cu excepția cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale.

Exceptie fac absențele nemotivate, care se transmit în registru, în termen de 3 zile lucrătoare, de la data suspendării.

3.Cel tarziu la data incetarii CIM/la data luării la cunostinta a evenimentului ce a determinat încetarea CIM, cu precizarea datei și a temeiului legal al încetării contractului individual de muncă.

4.In termen de 3 zile lucratoare de la aparitia modificarii:

a) datele de identificare ale angajatorului care angajează personal în baza unui contract individual de muncă, cum ar fi: denumire, cod unic de identificare – CUI, codul de identificare fiscală – CIF, sediul social și numele și prenumele reprezentantului legal – pentru persoanele juridice, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, domiciliul – pentru persoanele fizice;

b) datele de identificare ale salariaților, cum ar fi: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, cetățenia și țara de proveniență – Uniunea Europeană – UE, non-UE, Spațiul Economic European – SEE.

5. In termen de 20 de zile lucratoare de la data producerii modificării:

-salariului de bază lunar brut

-a indemnizațiilor, sporurilor, precum și a altor adaosuri.

Important! Orice corecție a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoștință de acestea. – Comunicat de presă, Lixandru Marius

Inspector Șef ITM Dâmbovița.

Publicitate

DBM EXPERTPARCHET, SERVICII PREMIUM PENTRU PARCHETUL TĂU


DBM EXPERTPARCHET vă oferă cele mai bune soluții pentru montarea și întreținerea oricărui tip de parchet. Profesioniștii DBM EXPERT PARCHET oferă numeroase servicii, de la rașchetare montaj, recondiționare parchet, întreținere , lăcuire până la chituire. Îi puteți găsi la numărul de telefon 0723.479.488 pentru o ofertă personalizată.

Companie de tehnologie specializată în soluții de dezvoltare software.

Contact: cybersmartsoft@yahoo.com

Articolul Anterior

CARE SUNT CONDIȚIILE DE INTRARE A STRĂINILOR PE TERITORIUL ROMÂNIEI?

Articolul Urmator

Programul lucrărilor de infrastructură rutieră din județul Dâmbovița, în perioada 27.02 – 3.03.2023

Ultimele Articole

Mergisus