Noapte
Zi
16 March 2023
5 mins read

Focare de gripă aviară în mai multe state europene! DSV Dâmbovița: Ce condiții trebuie să îndeplinească exploataţiile înregistrate/autorizate sanitar pentru a putea comercializa păsări vii și pui de o zi

În contextul evoluției Influenței Aviare la nivel european, în care state membre au notificat confirmarea de focare de gripă aviară înalt patogenă  – HPAI (Germania – 7 focare de influență aviară HPAI – H5N1 la ferme comerciale de rațe, curcani, broiler, porumbei și găini ouătoare, Ungaria – 34 focare de  influență aviară  HPAI – H5N1 la ferme comerciale de rațe și curcani, Franta – 108 focare de influență aviară HPAI H5N1 la ferme comerciale de rațe, curcani, bibilici, găini de reproducție și găini, Italia – două focare  de influență aviară HPAI H5N1 la ferme comerciale de curcani  și bibilici, etc) și la nivel național (Brasov – influență aviară  HPAI – H5N1) și urmare a creșterii, în această perioadă, a comerțului cu păsări vii și pui de o zi, vă  informăm cu privire la condițiile de comercializare a acestora:

Pentru a putea comercializa păsări vii, exploataţiile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să respecte condiţiile de biosecuritate stabilite conform prevederilor legislaţiei în vigoare;

b) să respecte restricţiile privind circulaţia păsărilor vii şi a puilor de o zi, stabilite de medicul veterinar oficial în cazul suspicionării/declarării de boli transmisibile;

c) să pună în aplicare Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013;

d) să întocmească, să deţină, să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor Registrul de evidenţă a păsărilor vii vândute prin vânzarea directă sau mijlocitori de afaceri cu animale vii;

e) să nu permită introducerea în exploataţia înregistrată/autorizată sanitar-veterinar a păsărilor care au făcut obiectul comercializării către exploataţiile nonprofesionale, dacă acestea nu au fost vândute;

f) să comercializeze păsări vii sănătoase, statusul de sănătate fiind certificat de un medic veterinar de liberă practică împuternicit.

În cazul puilor de o zi, exploataţiile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar trebuie să dovedească şi că aceştia au fost comercializaţi în maximum 72 de ore de la ecloziune.

 Comercializarea păsărilor vii pe teritoriul României din exploataţiile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar către exploataţiile nonprofesionale se poate realiza prin vânzare directă sau prin intermediul mijlocitorilor de afaceri cu animale vii înregistraţi sanitar-veterinar.

În cazul puilor de o zi comercializarea se poate efectua şi prin magazinele înregistrate sanitar-veterinar, definite ca spaţiu amenajat corespunzător pentru prezentarea şi comercializarea puilor de o zi, in conditii de biosecuritate si bunastare.

Vânzarea păsărilor vii pe teritoriul României prin intermediul mijlocitorilor de afaceri cu animale vii, după cumpărarea dintr-un spaţiu amenajat la poarta unităţii, se face în interval de maximum 72 de ore de la cumpărare, cu respectarea legislaţiei sanitare-veterinare privind bunăstarea şi mişcarea animalelor. Mijlocitorii de afaceri cu animale vii, care comercializează păsări vii pe teritoriul României, trebuie să fie înregistraţi sanitar – veterinar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Transportatorul/Mijlocitorul de afaceri cu animale vii trebuie să respecte următoarele condiţii:

a) să realizeze transportul cu mijloace auto autorizate/înregistrate sanitar-veterinar;

b) să stabilească ruta şi destinaţia şi să le respecte;

c) să facă dovada că mijlocul de transport a fost curăţat, spălat şi dezinfectat înainte de îmbarcarea păsărilor;

d) să nu permită întoarcerea în exploataţiile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar a păsărilor vii care au făcut obiectul comercializării din aceste exploataţii către exploataţiile nonprofesionale, dacă păsările respective nu au fost vândute;

e) să anunţe imediat medicul veterinar oficial, în cazul în care constată cazuri de îmbolnăviri sau mortalitate la păsările pe care le transportă;

f) să asigure dirijarea cadavrelor înregistrate pe timpul transportului la cea mai apropiată unitate de neutralizare autorizată sanitar-veterinar, conform prevederilor legale.

Este interzisă vânzarea din staţiile de incubaţie de tip industrial către o persoană fizică a mai mult de 350 de capete pui de o zi.

Este interzisă vânzarea din exploataţiile comerciale către o persoană fizică a mai mult de 350 de capete de păsări.

Condiţii care se aplică transportului păsărilor vii pe o distanţă mai mică de 50 km, de către proprietarii acestora, după cumpărare, cu propriile mijloace de transport.

1. Păsările adulte şi tineretul se transportă în cuşti speciale de transport care să îndeplinească următoarele condiţii:

     – să aibă o deschidere suficient de largă pentru a reduce riscul de rănire a păsărilor;

    – să fie suficient de rezistente ca să suporte greutatea păsărilor şi construite în aşa fel încât păsările să nu poată scăpa şi să preîntâmpine crearea de leziuni la cap, la picioare sau la aripi;

    – să fie securizate pentru a se preveni deplasarea lor în timpul transportului; de asemenea, trebuie astfel fixate încât să permită circulaţia aerului printre acestea.

2. Puii de o zi se transportă în cutii care trebuie să aibă următoarele caracteristici:

    – să fie confecţionate dintr-un material rigid şi rezistent;

    – să fie suficient de înalte şi suficient de largi pentru a reduce riscul de rănire a puilor;

    – să fie suficient de rezistente ca să suporte greutatea puilor, să nu le provoace răni sau suferinţe inutile şi construite în aşa fel încât aceştia să nu poată scăpa;

    –  stivuirea şi introducerea cutiilor va fi în aşa fel făcută încât să se menţină o bună ventilaţie.

Transportul trebuie efectuat fără întârzieri până la locul de destinaţie, pentru reducerea duratei călătoriei, insotit de certificatul de sănătate pentru comercializarea păsărilor vii provenite din exploataţii comerciale pe teritoriul României,  pentru fiecare lot de păsări vii din aceeaşi categorie, transportate cu acelaşi mijloc de transport. Certificatul sanitar-veterinar  trebuie completat în ziua îmbarcării, fiind valabil timp de 3 zile de la această dată.

Păsările trebuie să fie într-o stare corespunzătoare de sănătate pentru a putea fi transportate.- transmite Director executiv DSV Dâmbovița, Dr Tolea Sandu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicitate

DBM EXPERTPARCHET, SERVICII PREMIUM PENTRU PARCHETUL TĂU


DBM EXPERTPARCHET vă oferă cele mai bune soluții pentru montarea și întreținerea oricărui tip de parchet. Profesioniștii DBM EXPERT PARCHET oferă numeroase servicii, de la rașchetare montaj, recondiționare parchet, întreținere , lăcuire până la chituire. Îi puteți găsi la numărul de telefon 0723.479.488 pentru o ofertă personalizată.

Companie de tehnologie specializată în soluții de dezvoltare software.

Contact: cybersmartsoft@yahoo.com

Articolul Anterior

Ștefania Stroică, director general al Camerei de Comerț Dâmbovița, prezentă la Reuniunea extraordinară a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027

Articolul Urmator

Din toamnă, “MESERIAȘII DE OȚEL”, program de învățământ dual în două licee din Târgoviște

Ultimele Articole

Mergisus