Noapte
Zi
8 March 2023
2 mins read

La locul de muncă, egalitatea de șanse între femei și bărbați trebuie să fie mai mult decât un slogan

Cu prilejul zilei de 8 martie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița le urează „La mulți ani!” tuturor doamnelor și domnișoarelor și reamintește că egalitatea de șanse între femei și bărbați trebuie să fie mai mult decât un slogan, la locul de muncă. Aceasta reprezintă un drept fundamental al omului, reglementat prin legea nr. 202 din 19 aprilie 2002, republicată, care reglementează măsurile pentru promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate sferele vieții publice din România, inclusiv în cea profesională.

Legea prevede că, prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la: alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi; angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale; venituri egale pentru muncă de valoare egală; informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională, inclusiv ucenicia; promovare la orice nivel ierarhic şi profesional; condiţii de încadrare în muncă şi de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv condiţiile de concediere; beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la sistemele publice şi private de securitate socială; organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la beneficiile acordate de acestea.

În acest sens, pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente discriminatorii, angajatorul are următoarele obligații:

-de a asigura egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în regulamentele interne;

-să prevadă în regulamentele interne ale unităţilor sancţiuni disciplinare, în condiţiile prevăzute de lege, pentru angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare;

-să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă.

Facem precizarea că inspectorii de muncă dâmbovițeni verifică, în cadrul tuturor controalelor de fond lunare, și modul de respectare a Legii nr. 202/2002. În urma acestor acțiuni, pe parcursul anului trecut, au fost dispuse angajatorilor 139 de măsuri de intrare în legalitate, majoritatea privind introducerea în regulamentele interne a dispoziţiilor pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex.- Comunicat de presă, ITM Dâmbovița prin Marius Lixandru, Inspector Șef.

Inspector Șef

Publicitate

DBM EXPERTPARCHET, SERVICII PREMIUM PENTRU PARCHETUL TĂU


DBM EXPERTPARCHET vă oferă cele mai bune soluții pentru montarea și întreținerea oricărui tip de parchet. Profesioniștii DBM EXPERT PARCHET oferă numeroase servicii, de la rașchetare montaj, recondiționare parchet, întreținere , lăcuire până la chituire. Îi puteți găsi la numărul de telefon 0723.479.488 pentru o ofertă personalizată.

Companie de tehnologie specializată în soluții de dezvoltare software.

Contact: cybersmartsoft@yahoo.com

Articolul Anterior

A suferit atac de panică după ce casa i-a luat foc

Articolul Urmator

Emoții și momente speciale oferite astăzi, 8 Martie, de beneficiarii Centrului de zi pentru copii cu dizabilități din Târgoviște

Ultimele Articole

Șofer pe autobuz școlar, prins băut la volan

În această dimineață, 27 mai, în jurul orei 07:35, polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Găești au oprit pentru control, pe drumul național 61, în Gaesti, un autovehicul destinat transportului școlar. Conducătorul auto,
Mergisus

Nu ratați