Noapte
Zi
30 May 2023
1 min read

Primăria Ulmi vinde, la licitație, teren în suprafață de 119 mp

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă:   Comuna Ulmi, cu sediul în comuna Ulmi, sat Ulmi, str.Principala, nr.146, judetul Dâmbovita, cod postal: 137455,cod fiscal : 4344651, tel./fax.0245631082, e-mail: primaria.ulmi@yahoo.com,

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării: teren  în suprafata de 119  mp, situat în intravilanul comunei Umi,sat Viisoara, categoria de folosinţa  arabil, înscris în C.F. nr.73287 , ce  apartine domeniului privat al U.A.T comuna Ulmi, conform H.C.L. nr.57 din 24.05.2023 si O.U.G. nr.57/2023

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1.Modalitatea  prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:la cerere, la sediul institutiei

3.2.Denumireşi datele de contact ale compartimentuludlcarspoatobţinun exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul achizitii publice si monitorizare investitii, sat Ulmi,str.Principala, nr.146, judet Dambovita

3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr. 57/2019: 100 lei si se va achita în numerar la casieria institutiei

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor :15.06.2023, orele 16,00.

4.Informaţii privind ofertele: conform caietului de sarcini

4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 21.06.2023, orele 16,00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: comuna Ulmi,sat Ulmi, str.Principala, nr.146, judetul Dâmbovita

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar într-un  plic sigilat

5. Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 22.06.2023, ora 10,00, la sediul Primăriei comunei  Ulmi, str.Principala, nr.146, judetul Dâmbovita

6.  Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute si termenele pentru sesizarea instantei: sectia de contanecios administrativ a  Tribunalului  Dâmbovita, cu sediul în Târgoviste, Calea Bucuresti, nr.3, judet Dambovita, tel.:0245612344

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 29.05.2023

 

Publicitate

DBM EXPERTPARCHET, SERVICII PREMIUM PENTRU PARCHETUL TĂU


DBM EXPERTPARCHET vă oferă cele mai bune soluții pentru montarea și întreținerea oricărui tip de parchet. Profesioniștii DBM EXPERT PARCHET oferă numeroase servicii, de la rașchetare montaj, recondiționare parchet, întreținere , lăcuire până la chituire. Îi puteți găsi la numărul de telefon 0723.479.488 pentru o ofertă personalizată.

Companie de tehnologie specializată în soluții de dezvoltare software.

Contact: cybersmartsoft@yahoo.com

Articolul Anterior

Autoutilitară nouă în parcul auto al SC LDP SA

Articolul Urmator

Ziua Porților Deschise la Camera de Comerț Dâmbovița

Ultimele Articole

Zile de foc în județul Dâmbovița! COD ROȘU DE CANICULĂ!

*ATENȚIE*  𝟏𝟑.𝟎𝟕.-𝟏𝟒.𝟎𝟕.𝟐𝟎𝟐𝟒 COD ROȘU DE CANIVULĂ În intervalul menționat temperaturile maxime se vor situa între 37 și 41 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul
Mergisus