Noapte
Zi
25 April 2024
3 mins read

Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița, lămuriri cu privire la rețeaua de apă din cartierul gaeștean Arsuri

Având în vedere informațiile din spațiul public referitoare la preluarea de către Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. a investiției “Extindere rețele alimentare cu apă pe str. Republicii, oraș Găești”, vă aducem la cunoștință următoarele:

Ulterior proiectului de Hotărâre al Consiliului Local Găești privind aprobarea predării prin protocol de predare-primire între orașul Găești și Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița, a mijloacelor fixe rezultate în urma derulării proiectului “Reabilitare și modernizare alimentare cu apă a orașului Găești, jud. Dâmbovița”, CATD a constituit comisia pentru inventarierea și evaluarea tehnico-funcțională a investițiilor propuse pentru preluarea în exploatare, prin decizia nr. 337/07.09.2022. Comisia și-a desfășurat activitatea împreună cu reprezentanții UAT Găești și au stabilit următoarele:

  1. S-a preluat în concesiune în vederea exploatării 4579 ml rețea de alimentare cu apă (extindere rețele pe un nr. de 23 de străzi) și 5573 ml rețele de canalizare (extindere rețele pe un nr. de 43 de străzi) – Pv nr. 11319/669/20806/10.07.2023;
  2. Referitor la investiția “Extindere alimentare cu apă pe str. Republicii”, comisia a constatat următoarele deficiențe:
  • Conducta de apă este poziționată pe șantul de ape pluviale, în unele porțiuni fiind la o adâncime de aproximativ 40-50 cm, nerespectând proiectul tehnic și STAS-ul 6054/77 care prevede obligatoriu adâncimea de 90 cm – poze anexate;
  • În zona podețelor de acces în curți, conducta de apă este deviată către acostament și îngropată la o adâncime de aproximativ 20-30 cm, față de 90 cm adâncime de îngheț cat prevede STAS-ul 6054/77 – poze anexate;
  • Conducta de distribuție apă este poziționată pe o estacadă care traversează Parâul Potop și nu este izolată corespunzător, fiind acoperită cu tablă zincată doar la partea superioară, aspect care afectează grav comportarea și funcționarea rețelei – poze anexate;
  • În urma discuțiilor, stația de ridicare a presiunii nu exista la data solicitării predării către CATD așa cum prevedea proiectul tehnic. Aceasta a fost realizată ulterior la solicitarea Comisiei, dar facem precizarea că are o singură pompă, care în fapt aparține Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița, față de 1+1 pompe prevăzute în proiectul de investiție ca fiind obligația UAT Găești;
  • Pe traseul rețelei de alimentare cu apă au fost identificate 6 cămine de vane, față de 19 cămine de vane prevăzute în proiect, acest lucru ducând la o exploatare deficitară a rețelei.
  • În luna ianuarie 2024, la momentul verificării funcționării stației de ridicare presiune, nu s-au putut face probe, pe rețeaua în discuție, deoarece apa era înghețată. Ulterior, la deszghețarea acesteia s-au produs 16 avarii pe rețea, la robinetele de concesie, fapt ce demonstrează deficiența majoră privind adâncimea de poziționare a conductelor și branșamentelor.

Toate aceste deficiențe menționate mai sus au fost discutate în cadrul celor 5 întâlniri desfășurate la sediul UAT Găești, între reprezentanții CATD și ai Primăriei Găești (de fiecare dată a fost prezent Dl. Primar și domnul consilier Untărescu Ion), iar Primăria Găești și-a luat angajamentul că va remedia deficientele constatate, lucru care nu s-a întâmplat.

Față de cele menționate mai sus este clar că nu s-au respectat normele și STAS-urile în vigoare, privind execuția rețelelor de alimentare cu apă, Compania de Apă neputând exploata o asemenea investiție care ar duce la probleme grave de respectare a cerințelor legale de furnizare a serviciului de alimentare cu apă. În aceste condiții, pentru continuarea procesului de preluare în exploatare a rețelei menționate, solicităm efectuarea unei expertize tehnice pentru stabilirea măsurilor necesare de aducere a lucrărilor la nivelul de conformitate cerut de proiectul tehnic și normativele tehnice în vigoare.- Comunicat de presă Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița.

Prezentul comunicat de presă a fost remis în urma unor declarații ale primarului orașului Găești conform cărora reprezentanții Companiei de Apă nu vor să branseze gospodăriile din cartierul Arsuri la rețeau de apă potabilă.

 

Publicitate

DBM EXPERTPARCHET, SERVICII PREMIUM PENTRU PARCHETUL TĂU


DBM EXPERTPARCHET vă oferă cele mai bune soluții pentru montarea și întreținerea oricărui tip de parchet. Profesioniștii DBM EXPERT PARCHET oferă numeroase servicii, de la rașchetare montaj, recondiționare parchet, întreținere , lăcuire până la chituire. Îi puteți găsi la numărul de telefon 0723.479.488 pentru o ofertă personalizată.

Companie de tehnologie specializată în soluții de dezvoltare software.

Contact: cybersmartsoft@yahoo.com

Articolul Anterior

Elevă violată în toaleta liceului din Voinești! Vinovații, dintre care doi minori, sunt recidiviști în astfel de agresiuni

Articolul Urmator

Daniel Cristian Stan susținut de peste 30.000 de târgovișteni pentru încă un mandat de primar

Ultimele Articole

Mergisus

Nu ratați