Breaking News

Cândeşti, aspiraţii de a deveni o comună europeană

Noi 26, 2014
Vă invităm să parcurgeţi interviul cu dna primar a comunei Cândeşti, Georgeta Popa, în urma căruia veţi afla proiectele realizate şi pe cele în perspectivă, problemele cu care se confruntă comunitatea şi veţi cunoaşte mai bine localitatea.
-Vă rog să ne faceți o scurtă prezentare a localității, cu tot ceea ce înseamnă istorie și cultură, specifice zonei.
Comuna Cândesti, județul Dâmbovița, se află la o distanță de 34 km nord-vest de Municipiul Târgoviște și este așezată pe partea dreaptă a râului Dâmboviţa .
Zestrea culturală din zona Cândești este portul popular autentic, care mai este şi astăzi îmbrăcat de către locuitori, cu ocazia unor sărbători, concursuri sau activități desfăşurate în cadrul unor proiecte iniţiate de către Şcoala Gimnazială Matei Gr.Vlădeanu, în colaborare cu primăria şi anumite fundaţii ( fundaţia Pact Bucureşti -proiectul “ldentitate,Traditie,Bunastare”), meşteşugurile: torsul, ţesutul, prelucrarea lemnului, fabricatul rachiului şi prepararea gemurilor din fructe.
-Vorbiți-ne despre proiectele derulate recent, în anul 2014, și cu care vă mândriți.
 
În anul 2014, am întocmit şi aprobat lista de investiţii, astfel :
- Restaurarea şi renovarea “Monument Eroi”, din satul Dragodănesti –Sturzeni- valoare 30 000 lei -lucrare finalizată;
- Reparaţii clădire fosta Şcoala Generală Valea Mare -valoare 40.000 lei-lucrare finalizată;
- Reabilitare, modernizare, dotare Cămin Cultural Cândesti Vale, valoare 900.000 lei, din care cofinanţare de la bugetul local 90.000lei, proiect aflat în procedură de evaluare a ofertelor pentru executie, la Ministerul Dezvoltărili şi CNI;
- Reabilitare, modernizare, dotare Cămin Cultural Dragodănesti, valoare 1000 000lei, din care cofinanţare de la bugetul local 100.000 lei , proiect aflat in procedură de evaluare a ofertelor pentru execuţie la Ministerul Dezvoltării şi CNI;
- Finalizarea achiziţiilor şi începerea lucrărilor la proiectul din fonduri europene “Reabilitare si modernizare drum comunal DC 99 A-Măsura 322 D – pe o lungime de 11 km din D1 702, prin satul Valea Mare până la limita cu comuna Boţeşti, judeţul Argeş.
-Cu ce probleme se confruntă comunitatea și ce ați întreprins în acest sens?
Problemele comunităţii sunt: lipsa locurilor de muncă atât pentru tineri, cât şi pentru persoanele disponibilizate, lipsa pieţei de desfacere pentru produsele agricole obţinute (fructe,legume,etc), infrastructura( modernizarea drumurilor comunale), lipsa mijloacelor de comunicare (cablu, internet) în satele: Cândeşti Deal şi Valea Mare, alimentare cu apa, canal, gaze, etc.
Măsurile întreprinse de autorităţile locale: s-au depus la Ministerul Dezvoltării, cât şi la Consiliul Judeţean Dâmboviţa -direcţia tehnică, două proiecte: unul pentru ,,Reabilitare sistem de alimentare cu apă al satului Cândeşti Vale” şi altul pentru  ,,Înfiinţare sistem de canalizare în satele Cândesti Vale, Dragodăneşti şi Aninoasa”; pentru problema privind mijloacele de comunicare în cele doua sate, am făcut demersuri la toate instituţile şi societăţile de profil; am reabilitat 4 km de drum comunal în satul Cândeşti Deal etc.
-Ce v-ați propus să realizați pe mai departe?
 Pentru perioada următoare, ne-am propus următoarele:
- Aderarea la G.A.L, ” Valea lalomiţei “, în vederea accesării de noi proiecte prin acest grup de acţiune locală, atât de către U.A.T Cândeşti, cât şi persoanele din mediul privat al localităţii;
- Întocmirea de proiecte pentru modernizarea drumurlor comunale şi de exploataţie
agricolă;
- Întocmirea de proiecte privind alimentarea cu apă si canalizare;
- Modernizarea sistemului de iluminat public, prin montarea de lămpi cu consum economic;
- Extindere si modernizare sediu primărie;
- Milităm pentru proiectul naţional privind efectuarea cadastrului pe localităţi;
- Reabilitarea şi modernizarea celor două dispensare umane;
De asemenea, vom promova si vom accesa orice proiect pe care îl considerăm benefic pentru locuitorii comunei noastre, vom organiza şi vom participa la cursuri de formare si perfecţionare, atât a personalului din administraţie, cât şi a persoanelor care solicită acest lucru, colaborăm cu instituţiile şi societăţile de pe raza comunei, precum şi cu instituţiile judeţene.
Flash, Interviul Săptămânii

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: