Breaking News

Legea privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, publicată în Monitorul Oficial

Iun 30, 2015
Vestea bunǎ privind Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară a fost datǎ de publicarea în Monitorul Oficial din 25 iunie 2015 a Legii nr. 150/2015 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului si publicitǎţii imobiliare nr. 7/1996, lege promulgatǎ de Preşedintele Iohannis cu decretul nr. 548/2015 emis in data de 18 iunie 2014.
Legea nr. 150/2015 asigură cadrul legal pentru accelerarea Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară prin:
- simplificarea procedurilor de înscriere în cartea funciarǎ a imobilelor în cadrul lucrărilor de cadastru sistematic;
- legiferarea cofinanțării din partea ANCPI a autoritǎţilor locale care iniţiazǎ din fonduri proprii lucrǎri de cadastru sistematic;
- asigurarea fondurilor necesare dezbaterii succesiunilor în cadrul lucrărilor de cadastru sistematic.
Apariţia acestei legi a întrunit sprijinul întregului spectru politic din Parlamentul actual şi indică încă odatǎ determinarea Guvernului Ponta în derularea acceleratǎ a Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară care pânǎ în 2023 trebuie sǎ asigure înscrierea tuturor proprietǎţilor de pe cuprinsul teritoriului naţional în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.
Lipsa înregistrǎrii sistematice la nivel naţional a constituit în ultimul deceniu o frânǎ reală în calea dezvoltării economice normale prin prelungirea termenelor de iniţiere a tuturor investiţiilor atât publice, cât şi private, prin lipsa unei transparenţe şi siguranţe depline a pieţei terenurilor cu influenţǎ negativǎ asupra modernizării agriculturii şi dezvoltǎrilor industriale, comerciale, logistice şi rezidenţiale noi şi evident, toate acestea cu impact negativ asupra absorbției fondurilor europene.
Am încredere în capacitatea Guvernului Ponta, a conducerii MDRAP şi ANCPI cǎ Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară se va derula cu succes şi cǎ va putea sǎ asigure atingerea obiectivelor acestuia la termenul asumat şi în cadrul resurselor financiare alocate prin bugetul propriu al ANCPI şi prin POR 2014-2020.
Deputat PSD Dâmboviţa – Colegiul nr. 7 Titu
Ionuţ Sǎvoiu
Flash, Stirea Zilei

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: