Noapte
Zi
28 June 2024
7 mins read

A fost finalizată restaurarea Bisericii Adormirea Maicii Domnului – Strâmbeanu, din satul Pitaru

Pe teritoriul actualului sat Pitaru, în cătunul Nucești, fostul sat Strâmbeanu, nu departe de cunoscutul Palat Brâncovenesc din comuna Potlogi, se află Biserica Strâmbeanu, ce poartă hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Așa cum o dovedește numele, edificiul a aparţinut unei familii de boieri proprietară de moşii în zonă în perioada secolului al XVIII-lea, cu un istoric insuficient reliefat istoriografic. Forma și compoziția planului plasează edificiul în aceeași epocă, dar, dată fiind simplitatea elementelor decorative, nu a fost exclusă nicio încadrare anterioară.
Biserica Adormirea Maicii Domnului este un simbol al credinţei şi patrimoniului nostru strămoșesc. Această bijuterie arhitecturală a fost de-a lungul timpului un centru de spiritualitate și cultură, îmbogăţind viața comunității prin rugăciune și activităţi culturale.
Compartimentată conform structurii unui lăcaş de cult specific epocii, cu pridvor, element aproape nelipsit încă de la mijlocul secolului al XVII-lea, continuat de pronaos, naos și altar, Biserica Strâmbeanu se definește prin simplitate şi armonie a proporţiilor. Pridvorul deschis este delimitat de patru coloane cilindrice și doi stâlpi adosati peretelui de est, arcadele, în formă de acoladă, sprijinite pe aceste coloane din cărămidă.
Pentru că s-a dorit impulsionarea dezvoltării locale în comuna Potlogi, administrația locală a implementat un proiect pentru conservarea, protejarea şi valorificarea acestui obiectiv din patrimoniul cultural care se adaugă celorlalte obiective culturale.

Proiectul „Restaurarea, consolidarea și punerea în valoare cultural-turistica a monumentului istoric Biserica Adormiril Maicii Domnului – Strâmbeanu din satul Pitaru, comuna Potlogi, județul Dâmbovița”, Cod SMIS 116409, a fost depus spre finanțare în data de 25 august 2016, în cadrul unuia dintre primele apeluri lansate de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Imbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții, 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”., valoare neeligibilă fiind de 367.025,56 lei.

Contractul de finanţare a fost semnat după aproximativ un an, respectiv în data de 4 septembrie 2017 cu o valoarea totală a proiecului este de 7.977.832,71 lei, din care: Valoare eligibilă: 7.610.807,15 lei (Fondul European de Dezvoltare Regională – 85%, Buget Național – 12,99% şi contribuție proprie UAT Comuna Potlogi – 2,01%);l.

Proiectul a fost depus şi implementat de Comuna Potlogi, în parteneriat cu Parohia Pitaru, având în vedere faptul că obiectivul de patrimoniu ce a făcut obiectul investiției este în proprietatea partenerului PAROHIA PITARU. Astfel, proiectul a debutat în luna septembrie 2017, prima etapă fiind organizarea procedurii de achziție a serviciilor de întocmire a proiectului tehnic.

După semnarea contractului pentru aceste servicii, cu societatea WESTROM DESIGN CONSULTING ENGINEERING IMPEX SRL, sub coordonarea regretatei doamne arhitect Adda Gheorghevici, au fost elaborate toate documentațiile necesare pentru execuția lucrărilor.

Începând cu proiectarea acestor lucrări până la execuția lucrărilor şi achziționarea dotărilor, proiectul a reprezentat o provocare continuă pentru persoanele implicate în derularea sa, având în vedere pe de o parte, faptul că biserica se află în Lista monumentelor istorice (fiind construită între anii 1722-1730), iar pe de altă parte, faptul că aceasta se afla într-o stare avansată de degradare (atât în ce privește aspectul general, dar şi în ceea ce privește structura construcției – zidāria interioară şi exterioară prezenta numeroase fisuri, soclul şi elevațiile bisericii aveau zone mari cu tencuială căzută, pridvorul cu pictură exterioară la coloane la pereți și la plafoane aveau de asemenea, zone cu fisuri profunde ale zidăriei, arcadelor şi deteriorări ale picturii bolţilor şi pereților, iar zona de altar era desprinsă de corpul principal al clădirii prin fisurare verticală, cutremurele de pământ accentuånd starea de fisurare a zidăriei vechi).

Totodată, interiorul bisericii, împodobit cu zugrăveli în frescă deosebit de valoroase, datând din prima parte a secolului al XVIII-lea erau afectate de umezeală, mucegai, fisuri şi erau afumate. Rămăşiţele de mobilier specific bisericesc, precum şi iconostasul erau de asemenea, degradate, cu multe elemente sau piese întregi lipsă. Sunt de menționat și reparațiile efectuate de-a lungul timpului, neadecvate şi nesistematice.

Pictură murală era afectată atât de intervențiile nepotrivite (prezenta eroziuni şi lacune, parţial chituite, stropi de ciment şi diferite mortare ajunse prin neglijenţă în timpul unor intervenţii), cât și de alţi factori precum praful, fumul de la lumânări, contactul cu mâna, scurgeri ale apelor pluviale, dar și acte de vandalism.

Astfel, în vederea realizării lucrărilor necesare restaurării şi consolidării acestui monument de cult, a fost organizată procedura de atribuire a contractului de lucrări, fiind semnat contractul de lucrări în data de 23.10.2019, cu Asocierea RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L-HESTER-ART SRL, în valoare de 4.218.300,85 lei fără TVA (reprezentând 85,54% din valoarea estimată a procedurii).

Semnarea contractului de lucrări la un interval de aproximativ 2 ani de la semnarea contractului de finanțare a fost cauzată de mai mulţi factori, independenți de beneficiar, dintre care se menționează:

– proiectul tehnic a necesitat aprobarea finanţatorului, înainte de lansarea procedurii de atribuire a contractului de lucrări. Fiind printre primele proiecte care urmau această procedură, deşi documentația a fost transmisă în luna mai a anului 2018, verificarea şi aprobarea privind conformitatea proiectului tehnic s-a făcut în luna septembrie 2018;

– modificările cadrului legislativ în materia achzițiilor publice din perioada 2018-2019 au condus de asemenea, la o întârziere în ceea ce privește lansarea procedurii de atribuire a contractului de lucrări.

Documentația de atribuire încărcată în SEAP, în data de 13.12.2018, a fost selectată pentru verificarea de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP).

În data de 30.01.2019, aceeași documentație de atribuire a fost respinsă de ANAP, fără posibilitate de revenire, cu precizarea că nu a fost verificată ca urmare a supraîncărcării cu sarcini a personalului Directiei generale control ex-ante, precum şi a modificărilor legislative ce aveau scop introducerea noţiunii controlului ex-ante voluntar” de către ANAP, doar la solicitarea autoritățile contractante.

Astfel, a fost reîncărcată documentația de atribuire și a fost solicitat controlul ex-ante voluntar, ţinând cont de faptul că supravegherea de către observatorii ANAP, a modalității de derulare a procedurii elimina din riscurile comiterii unor erori ce ar fi putut conduce la aplicarea de corecţii financiare din partea Autorităţii de Management, cu privire la sumele decontate în cadrul proiectului.

Aşa cum spuneam mai devreme, provocările au fost numeroase, dar respectarea condiţiilor contractului de finanțare și colaborarea dintre oamenii implicați în derularea proiectului (începând cu echipa de implementare din cadrul Primăriei Potlogi, echipa desemnată de societatea contractată pentru managementul proiectului, reprezentanţii firmei de proiectare şi nu în ultimul rând, reprezentanţii firmei de execuție a lucrărilor) au avut drept rezultat neaplicarea de corecţii financiare din partea finanțatorului, derularea lucrărilor în condiții optime şi finalizarea acestora în termenul contractat, respectiv 48 luni.

Din punct de vedere financiar, deşi în ultimii ani, a devenit aproape o regulă ca valoarea contractelor de lucrări să fie majorată, în cadrul acestui proiect, valoarea finală a lucrărilor a fost mai mică decât cea contractată iniţial, fiind înregistrată o economie de 74.970 lei fără TVA (economie utilizată pentru acoperirea costurilor cu dotările din cadrul proiectului).

Ulterior finalizării lucrărilor, a fost derulată procedura de atribuire a contractelor de furnizare dotāri, predură organizată pe loturi, fiind astfel, semnate:

-contractul de furnizare mobilier bisericesc, cu S.C. PHEONIX AGRO S.R.L, în valoare de 252.760,00 lei fara TVA;

– contractul de furnizare icoane, cu HESTER ART S.R.L, în valoare de 206.000,00 lei fara TVA;

Cu privire la aceste contracte, din punct de vedere al legislației, se numesc contracte de furnizare, dar în situația proiectului, produsele achiziționate au fost realizate manual, conform indicaţiilor din proiectul tehnic (de exemplu, stranele pentru enoriaşi prevăzute ca dotări noi s-au executat după modelul existent iniţial în biserică, acestea având rolul să contribuie nemijlocit la păstrarea caracterului de epocă al interiorului monumentului istoric de valoare naţională, cu o vechime de aproape trei secole).
În afară de dotările specifice (mobilier, icoane, covoare), prin proiect au fost prevăzute și achiziționate și o serie de dotări destinate îndeplinirii scopului final al proiectului, respectiv acela de punere in valoare cultural-turistica a monumentului istoric Biserica Adormirii Maicii Domnului – Strâmbeanu din satul Pitaru, prin introducerea acestuia în circuitul public).

De asemenea, în vederea promovării obiectivului, au fost achiziționate prin proiect, servicii de digitalizare a obiectivului, precum și de realizare a unei pagini web dedicate acestuia, unde vizitatorii pot face turul virtual al bisericii.

Astfel, astăzi, 28 iunie a.c., a avut loc conferința de presă prilejuită de închiderea proiectului de restaurarea și conservare a edificiului.

“Astăzi, am avut onoarea să vă prezint finalizarea unui proiect important pentru comunitatea noastră, pe parcursul căruia din nefericire, două dintre persoanele care l-au iniţiat – domnul primar Nicolae Catrina şi doamna arhitect Adda Gheorghevici – au decedat, neputând fi astfel alături de noi, cu acest prilej. Mulțumesc, totodată: Consiliul Local Potlogi, ADR Sud Muntenia, Serviciul Monitorizare Proiecte – Biroul Judetean Dambovita – Nica Daniela, Arhiepiscopia Targovistei, Parohia Pitaru – Sorin Brebenel, Asocierea Hester-Art SRL-Research Consorzie Atabile Societa Consortile ARL – Stoenica Eduard Aurel, SC Westrom -Design Consulting Engineering Impex SRL, SC DI&A Design Consulting SRL, SC Axel Impex SRL – Serban Buliga, Arh. Petrescu Doina, Nicolae Sava, Sabo Eugen Emil, SC Proper Design SRL – Adrian Banu, Specialisti-Nicolae Catrina, Mihai Liliana, II Lascu Dorel Victor dirigentie se santier – Lascu Dorel Victor, Luchian Sergiu Adrian, Savu Mihai, SC Europroject Parteners SRL – Dojana Andra, Radulescu Raluca, Lungu Cornelia, SC Phoenix Agro SRL doamna Dascalu Aurelia- Echipa de implementare proiect.”, a transmis primarul comunei Potlogi, Viorel Drăghici.

Publicitate

DBM EXPERTPARCHET, SERVICII PREMIUM PENTRU PARCHETUL TĂU


DBM EXPERTPARCHET vă oferă cele mai bune soluții pentru montarea și întreținerea oricărui tip de parchet. Profesioniștii DBM EXPERT PARCHET oferă numeroase servicii, de la rașchetare montaj, recondiționare parchet, întreținere , lăcuire până la chituire. Îi puteți găsi la numărul de telefon 0723.479.488 pentru o ofertă personalizată.

Companie de tehnologie specializată în soluții de dezvoltare software.

Contact: cybersmartsoft@yahoo.com

Articolul Anterior

Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița face eforturi pentru asigurarea apei în localitățile Târgoviște, Șotânga, Doicești, Aninoasa și Răzvad! Se ăun în funcțiune noi fonturi de captare!

Articolul Urmator

Accident rutier pe DJ711! Trei persoane, dintre care doi minori, au fost răniți

Ultimele Articole

Zile de foc în județul Dâmbovița! COD ROȘU DE CANICULĂ!

*ATENȚIE*  𝟏𝟑.𝟎𝟕.-𝟏𝟒.𝟎𝟕.𝟐𝟎𝟐𝟒 COD ROȘU DE CANIVULĂ În intervalul menționat temperaturile maxime se vor situa între 37 și 41 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul
Mergisus

Nu ratați

POTLOGI: Administrația locală pune accentul pe energia verde

Din ce în ce mai multe administrații locale își îndreptă