Breaking News

Seminar de instruire destinat beneficiarilor de fonduri nerambursabile din cadrul POS CCE

Noi 15, 2013

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat în data de 14 noiembrie, la sediul din Călăraşi, un seminar de instruire pentru noii beneficiari ai Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE). Workshop-ul a fost organizat cu scopul de a informa reprezentanţii firmelor de la nivelul regiunii Sud Muntenia despre etapele de derulare a contractelor finanţate prin POS CCE.

Noile proiecte, pentru care s-au semnat contractele la începutul lunii noiembrie, sunt finanţate în cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, Domeniul major de intervenţie DM1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile.

Directorul Liviu Muşat a declarat în cadrul seminarului că este bucuros de faptul că ADR Sud Muntenia a devenit în luna martie, odată cu semnarea acordului-cadru, Organism Intermediar pentru POS CCE şi a asigurat beneficiarii prezenţi la eveniment că Agenţia îi va sprijini în implementarea corectă a contractelor de finanţare pe care le derulează cu fonduri FEDR prin acest program.

Seminarul de instruire a avut ca obiectiv sprijinirea beneficiarilor în implementarea corectă a proiectelor, prin oferirea de informaţii utile despre etapele de derulare a activităţilor prevăzute în cererile de finanţare. Pentru a creşte nivelul de pregătire a beneficiarilor, la instruire s-au purtat discuţii despre documentele folosite în derularea contractelor (prefinanţare, notificare privind depunerea cererii de prefinanţare/ rambursare, graficul de depunere, documente ce trebuie să însoţească cererile de plată). Totodată, reprezentanţii Agenţiei au oferit detalii despre activităţile de informare şi publicitate ce vor fi implementate în cadrul proiectelor, conform regulilor de identitate vizuală POS CCE, modul în care trebuie ţinută evidenţa contabilă distinctă folosind conturi analitice, despre Raportul de progres, dar şi despre vizita la faţa locului şi cum trebuie realizate pistele de audit.

Actualitate, Local

Despre autor

Informatie in curs de actualizare